Трибухівська громада

Тернопільська область, Чортківський район

СТАТУТ Трибухівської ОТГ

Фото без опису

Преамбула

Цей Статут, відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів, визначає систему місцевого самоврядування Трибухівської об’єднаної територіальної громади, форми та порядок діяльності, її органів та посадових осіб, гарантії прав жителів сіл.

Розділ І. Загальні положення

Глава 1.1. Загальна характеристика                                                       Трибухівської об’єднаної територіальної громади

Стаття 1.1.1.

1. Трибухівська об’єднана територіальна громада (далі – Територіальна громада) утворена шляхом добровільного об’єднання територіальних громад сіл Пишківці та Трибухівці.

Стаття 1.1.2.

1. Рішення №221 Трибухівської сільської ради про утворення Територіальної громади прийнято 20 вересня 2016 року.

Стаття 1.1.3.

1. Адміністративним центром Територіальної громади є село Трибухівці, в якому розміщені її органи місцевого самоврядування - Трибухівська сільська рада.

2. Жителям всіх населених пунктів Територіальної громади мають бути забезпечені максимально зручні умови для відвідування адміністративного центру Територіальної громади.

Стаття 1.1.4.

1. Територіальна громада має єдиний представницький орган – Трибухівську сільську раду (далі – сільська рада).

2. Перші вибори депутатів сільської ради відбулися 18 грудня 2016 року.

Стаття 1.1.5.

1. Пам’ятними датами та святковими днями громади, її окремих населених пунктів є:

День села Пишківці – Пресвята Трійця;

День села Трибухівці – перша неділя серпня;

Стаття 1.1.6.

1.Територіальна громада може мати власну символіку (герб, прапор тощо), яка відображає їх історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції. Зміст, опис та порядок використання символіки Територіальної громади визначається відповідно до чинним законодавством.

Стаття 1.1.7.

1. Фізичним особам, які мають видатні заслуги перед Територіальною громадою та внесли вагомий вклад у її соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток, може бути присвоєно почесне звання «Почесний громадянин Трибухівської об’єднаної територіальної громади». Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов’язки осіб, відзначених званням «Почесний громадянин Трибухівської об’єднаної територіальної громади», визначаються Положенням про відзнаки, яке затверджується рішенням сільської ради.

2.  Особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Трибухівської об’єднаної територіальної громади» вручається відповідне посвідчення та нагрудний знак, зразки яких містяться в Положенні про відзнаки, яке затверджується рішенням сільської ради.

3. Члени Територіальної громади, працівники підприємств, установ та організацій, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути за рішенням сільського Голови Трибухівської об’єднаної громади відзначені Подякою та Почесною грамотою.

Глава 1.2. Межі території Територіальної громади та її  географічне положення

Стаття 1.2.1.

1. Територія Територіальної громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Бучацького району Тернопільської області.

2. Відстань від адміністративного центру Територіальної громади до районного центру - 3 км.

3. Відстань від адміністративного центру Територіальної громади до обласного центру - 70 км.

4. Територія Територіальної громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад Територіальних громад, що об’єдналися (села Пишківці та Трибухівці).

5. Територія громади межує з:

1) північного сходу – селом Пилява;

2) північного заходу – селом Підзамочок;

3) півночі – селом Медведівці;

4) сходу – Чортківським районом;

5) південного заходу – селом Сороки;

6) півдня – селом Цвітіова;

7) заходу – містом Бучач.

6. Межі території Територіальної громади не можуть бути змінені без згоди членів Територіальної громади.

Стаття 1.2.2.

1. На території Територіальної громади розташовані населені пункти (далі: населені пункти територіальної громади):

села Пишківці та Трибухівці;

Стаття 1.2.3.

1. Територія Територіальної громади займає площу 61030000 кв. м.

2. Населення Територіальної громади на момент затвердження Статуту становить близько 5400 чоловік.

3. Гідрографічна сітка громади представлена річкою Вільховець та технічними водоймами.

4. Площа лісового фонду становить 429, 6051 га. змішаних лісів.

5. Площа земель сільськогосподарського призначення складає                    5143,5966 га.

6. Площа земель запасу складає 438, 2293  га.

Стаття 1.2.4.

1. Рішенням сільської ради за погодженням із жителями населених пунктів Територіальної громади на її території можуть утворюватися територіальні зони зі спеціальним статусом (історико-заповідні, лісопаркові, промислові тощо). Відповідне подання (пропозицію) вносять до сільської ради сільський голова, виконавчий комітет сільської ради або члени Територіальної громади у порядку місцевої ініціативи, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Стаття 1.2.5.

1. Найменування та перейменування населених пунктів Територіальної громади, їх ліквідація як поселень, віднесення до окремих категорій населених пунктів здійснюється відповідно до закону.

Стаття 1.2.6.

1. Найменування та перейменування об’єктів права власності Територіальної громади – скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів – здійснюються сільською радою з врахуванням результатів громадського обговорення у порядку встановленому чинним законодавством України.

2. Перейменування об’єктів права власності Територіальної громади здійснюється, як правило, у випадках відновлення їхніх історичних назв, історичної справедливості та відповідно до вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

  3. Присвоєння об’єктам права власності Територіальної громади імен з метою увічнення пам’яті видатних історичних, державних, військових діячів України та Територіальної громади, видатних діячів науки і культури, діяльність яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей здійснюється з врахуванням результатів громадського обговорення та відповідності до чинного законодавства України.

4. При прийнятті рішень сільською радою щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій пріоритет надається тим з них, які пов’язані з населеними пунктами Територіальної громади, Бучацьким районом та Тернопільською областю, якщо таке рішення не суперечить результам громадських обговорень Територіальної громади та чинному законодавству України.

5. Назви територіальним об’єктам Територіальої громади даються українською мовою з дотриманням норм українського правопису.

Глава 1.3. Правова основа Статуту

Стаття 1.3.1.

1. Статут затверджується рішенням сільської ради відповідно до норм чинного законодавства. Статут підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.

2. Проект Статуту підлягає громадському обговоренню в усіх населених пунктах Територіальної громади.

3. Статут діє в просторових межах Територіальної громади. Окремі положення Статуту, відповідно до закону, можуть діяти і на території, що перебуває за межами території громади.

Стаття 1.3.2.

1. Статут має вищу юридичну силу по відношенню до всіх інших актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування Територіальної громади, за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.

Стаття 1.3.3.

  1. Статут відповідає положенням Конституції України, законам України, указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.

2. У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили.

Стаття 1.3.4.

1. Правові акти сільської ради та її посадових осіб, що суперечать цьому Статуту, окрім випадків, коли норми Статуту можуть суперечити чинному законодавству України не, підлягають застосуванню і виконанню.

Стаття 1.3.5.

1. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюються на підставі рішення сільської ради.

2. Рішення сільської ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу сільської ради.

3.   Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до сільської ради групою депутатів сільської ради (не менш як 1/3 від загальної кількості депутатів), сільським Головою або членами Територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

4.  Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції України та законів України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться сільською радою за пропозицією сільського Голови у двомісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами). До внесення зазначених змін і доповнень до Статуту його положення, які суперечать зазначеним актам законодавства, не діють.

Глава 1.4. Взаємовідносини Територіальної громади, сільської ради та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами

Стаття 1.4.1.

1. Взаємовідносини сільської ради з місцевимими органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію Територіальної громади, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку Територіальної громади, її населених пунктів та реалізації на території Територіальної громади завдань і повноважень виконавчої влади в інтересах Територіальної громади.

 2. Сільська рада здійснює самоврядні повноваження незалежно від органів виконавчої влади. Органи виконавчої влади не можуть видавати обов’язкові для сільської ради її органів та посадових осіб акти з питань, віднесених до самоврядних повноважень, або регламентувати їхню діяльність, крім випадків передбачених в Конституції України та Законами України.

3. Сільська рада, її виконавчі органи і посадові особи підконтрольні відповідним органам виконавчої влади лише з питань здійснення ними наданих законом делегованих повноважень органів виконавчої влади.

4. За організацію зв’язків органів і посадових осіб сільської ради з органами виконавчої влади відповідає сільський голова.

Стаття 1.4.2.

1. Сільська рада її виконавчі органи і посадові особи сільської ради сприяють місцевим органам судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів в їхній діяльності, можуть надавати, в передбачених законодавством випадках, допомогу у здійсненні їхніх повноважень.

Стаття 1.4.3.

1. Взаємовідносини сільської ради, її виконавчих органів та посадових осіб з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на її території, базуються на суворому дотриманні визначених законодавством прав суб’єктів господарської діяльності і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій, джерелами фінансування і характером їхньої діяльності.

2. По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності Територіальної громади, сільська рада, виконавчі органи та їх посадові особи  в межах своїх повноважень відповідно до чинного законодавства здійснюють такі функції:

- утворюють, реорганізують та ліквідують комунальні підприємства, установи і організації громади в інтересах Територіальної громади у порядку, визначеному чинним законодавством;

-  голова сільської ради призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

- встановлюють у порядку і в межах, визначених законодавством, економічно обґрунтовані ціни та тарифи на продукцію і послуги комунальних підприємств;

- приймають, у визначених законодавством межах, рішення про відчуження об’єктів комунальної власності, передачу їх в оренду чи концесію, а також рішення щодо переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

- встановлюють порядок та здійснюють контроль використання прибутку і доходів підприємств, установ і організацій, встановлюють для них розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

- приймають рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності Територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їхнього здійснення;

- приймають рішення про спільне з іншими територіальними громадами використання об’єктів комунальної власності для задоволення спільних потреб у порядку співробітництва територіальних громад;

- вирішують відповідно до законодавства питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

3. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад сільської ради та її виконавчих органів і посадових осіб, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності. В межах своїх повноважень відповідно до чинного законодавства сільська рада та виконавчі органи можуть приймати рішення щодо:

-  надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

-  залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку сіл  координація цієї роботи на відповідній території територіальної громади;

- розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях;

-  залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку;

- залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

- надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території  сіл, що входять до громади, нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію ;

- інші рішення, передбачені чинним законодавством України.

Стаття 1.4.4.

1. Взаємовідносини жителів Територіальної громади, сільської ради її органів і посадових осіб з іншими жителями територіальних громад, їхніми органами і посадовими особами базуються на принципах добросусідства, солідарності та взаємної вигоди.

2. Територіальна громада, може брати участь у міжмуніципальному та міжнародному співробітництві, відповідного до чинного законодавства

3.  Сільська рада з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальної громади може об'єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання, які підлягають реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в Україні .

4.  Органи місцевого самоврядування та їх асоціації можуть входити до відповідних міжнародних асоціацій, інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування.

5.  Сільська рада не можуть передавати будь-які власні повноваження асоціаціям та іншим добровільним об'єднанням органів місцевого самоврядування, до складу яких вони входять.

Глава 1.5. Планування розвитку Територіальної громади

Стаття 1.5.1.

  1. З метою оптимального використання ресурсів Територіальної громади, забезпечення її сталого розвитку, збереження і примноження культурної спадщини, максимального задоволення інтересів різних поколінь членів Територіальної громади здійснюється планування розвитку Територіальної громади.

Територіальна громада здійснює співробітництво через сільську раду.

2. Планування розвитку Територіальної громади та її населених пунктів реалізується шляхом прийняття сільською радою таких розроблених з залученням громадськості актів:

1)     Генерального плану населених пунктів Територіальної громади;

2) Програми соціально-економічного та культурного розвитку  об’єднаної Територіальної громади;

3. З метою формування інфрастрактури сільська рада приймає щорічний план соціально-економічного та культурного розвитку Територіальної громади.

Стаття 1.5.2.

1.  Генеральний план населених пунктів Територіальної громади (далі – генеральний план) – це містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території

2. Генеральний план розробляється відповідно до законодавства України з урахуванням положень цього Статуту.

  3. Генеральний план затверджується рішенням сільської ради лише після проходження ним процедури громадського обговорення (громадських слухань) у кожному з населених пунктів Територіальної громади, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Стаття 1.5.3.

1. Основною умовою визначення цілей у плануванні соціально-економічного та культурного розвитку громади та її населених пунктів є задоволення потреб членів Територіальної громади із врахуванням засад сталого розвитку.

Розділ ІІ. Система місцевого самоврядування

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування Територіальної громади

Стаття 2.1.1.

 1. Організація та функціонування системи місцевого самоврядування Територіальної громади здійснюється відповідно до положень Конституції та законів України, а також цього Статуту.

2. Система місцевого самоврядування включає:

–  Територіальну громаду;

– сільську раду – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє – Територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України;

– сільського Голову, який є головною посадовою особою Територіальної громади;

– виконавчі органи сільської ради (виконавчий комітет,  відділи тощо);

– старосту;

– органи самоорганізації населення.

3. Розмежування повноважень між складовими системи місцевого самоврядування здійснюється згідно із законом, цим Статутом та рішеннями, прийнятими на сесії сільської ради, які не можуть суперечити цьому Статуту та чинному законодавству України.

Стаття 2.1.2.

1. Система місцевого самоврядування організується та функціонує на принципах, передбачених Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами.

2. У своїй діяльності складові системи місцевого самоврядування додатково дотримуються таких принципів:

- ефективності - рішення, що готуються чи ухвалюються ними мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень;

- сталості - використання ресурсів Територіальної громади не може шкодити наступним поколінням;

- екологічності - при прийнятті рішення має забезпечуватися його мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище;

 - системності - кожне рішення розглядається у взаємозв’язку з іншими рішеннями в просторі та часі;

- відкритості - рішення готуються та розглядаються відкрито, не може бутижодного рішення, закритого для громадськості;

 - громадської участі - підготовка проектів та прийняття рішень, особливо тих, що стосуються планування та використання ресурсів Територіальної громади має відбуватись за умови широкого громадського обговорення з врахуванням інтересів Територіальної громади та у відповідності до чинного законодавства України .

 

Глава 2.2. Територіальна громада – первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування

 

Стаття 2.2.1.

 1. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень. Вона може вирішувати на території Територіальної громади будь-яке питання, що віднесене Конституцією та законами України до питань місцевого значення, за винятком тих, які, відповідно до принципу субсидіарності, вирішуються органами місцевого самоврядування районного та обласного територіальних рівнів.

2. Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи в порядку передбаченому чинним законодавством України.

Стаття 2.2.2.

 1. Членами Територіальної громади є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», інших актів законодавства України зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах Територіальної громади.

2. Реєстрація осіб, які постійно чи тимчасово проживають у населених пунктах Територіальної громади, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Стаття 2.2.3.

1. Територіальна громада через свої представницькі органи є учасником цивільних, господарських відносин та може створювати юридичні особи публічного права (комунальні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законами України.

2. Управління майном, що є у комунальній власності, здійснється безпосередньо Територіальною громадою та утвореними нею органи місцевого самоврядування.

3. Від імені та в інтересах Територіальної громади права суб’єкта комунальної власності здійснює сільська рада.

4. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Глава 2.3. Права та обов’язки членів Територіальної громади

Стаття 2.3.1.

1. Членам Територіальної громади гарантується право участі у вирішенні всіх питань місцевого значення, віднесених законом до відання громади та її органів.

2. За обсягом муніципальної право- та дієздатності члени Територіальної громади поділяються на дві категорії:

а) повноправні члени Територіальної громади: громадяни України – жителі населених пунктів громади. які відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеві вибори» мають активне виборче право та проживають на території громади. Зазначені особи володіють муніципальною право-та дієздатністю в повному обсязі;

б) члени Територіальної громади з обмеженою муніципальною право- та дієздатністю: жителі населених пунктів громади, які є іноземцями, особами без громадянства; неповнолітні громадяни України; громадяни України, яких визнано судом недієздатними або такі, що перебувають на строковій військовій службі чи відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Обмеження муніципальної право- та дієздатності цих членів Територіальної громади полягають у позбавленні їх права участі у місцевих виборах, місцевих референдумах, загальних зборах громадян за місцем проживання, права займати посади в органах місцевого самоврядування Територіальної громади, якщо інше не передбачено чиним законодавством.

3. Особи, які відповідно до вимог чинного  законодавства України не зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах громади, але які володіють нерухомим майном (нерухомістю) на території громади, працюють на території громади, ведуть іншу діяльність, пов’язану зі сплатою податків до місцевого бюджету Територіальної громади, користуються усіма правами членів Територіальної громади, окрім активного виборчого права, права участі у місцевих референдумах, загальних зборах  громадян за місцем проживання, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

4. Права члена Територіальної громади, окрім активного виборчого права, права участі у місцевих референдумах, права участі у загальних зборах (конференціях), надаються також Почесним громадянам Територіальної громади незалежно від місця їхнього проживання, а також, за рішенням Ради – особам, які не є членами Територіальної громади, але отримали у відповідності із чинним законодавством України статус закордонного українця або мають значні, офіційно визнані заслуги перед Територіальною громадою.

Стаття 2.3.2.

1. Права і свободи людини і громадянина закріплені в Конституції України та Законах України, а також Члени територіальної громади мають право на: 

1) забезпеченість якісною питною водою;

2) якісне електропостачання;

3) ефективну систему прибирання та вивезення сміття з вулиць, прибудинкових територій та під’їздів багатоквартирних будинків у населених пунктах громади;

4) забезпеченість належним транспортним сполученням – як внутрішнім так і зовнішнім;

5) розгалуженість і якість доріг;

6) освітленість вулиць і під’їздів будинків у темну пору доби;

7) забезпечення тиші на вулицях та у житлових будинках у нічну пору;

8) ефективну систему безпеки громадян та захисту їхнього майна (боротьба зі злочинністю; охорона громадського порядку, попередження та ліквідація наслідків стихійного лиха);

9) наявність умов для своєї зайнятості;

10) доступність та якість медичних послуг відповідно до державних стандартів;

11) доступність та якість освітніх послуг відповідно до державних стандартів;

12) ефективну систему надання побутових послуг;

13) доступність та якість мобільного зв’язку та інтернет-мереж;

14) забезпеченість місцями для відпочинку і дозвілля;

15) забезпеченість закладами культури (бібліотеки, будинки культури, кінотеатри тощо)

16) вільний доступ до усіх природних об’єктів та угідь в межах громади – лісів, берегів рік та озер тощо. Зазначений перелік прав членів Територіальної громади не є вичерпним.

2. Сільська рада, її виконавчі органи та посадові особи реалізують власні та делеговані Законом повноваження на основі дотримання соціальних та інших стандартів і нормативів, затверджених державою, відповідно до чинного законодавства України.

3. Порядок реалізації членами Територіальної громади прав на безоплатний доступ до отримання соціальних, освітніх, медичних, інших послуг визначається законодавством України та рішеннями Ради.

5. Рада, у межах власної компетенції та з врахуванням можливостей місцевого бюджету, з метою підвищення рівня соціального захисту членів територіальної громади та у відповідності до чинного законодавства України, може встановлювати для них загалом або для їх окремих категорій пільгові умови користування інфраструктурою населених пунктів громади, оподаткування та ін.

Стаття 2.3.3.

1. Права і обов`язки членів Територіальної громади взаємопов`язані. Наявність прав породжує необхідність виконання членами Територіальної громади обов`язків щодо Територіальної громади

2. Основні обов’язки членів Територіальної громади передбачені Конституцією та законами України. На членів Територіальної громади покладаються обов’язки щодо:

 1. збереження та розвитку традицій та звичаїв Територіальної громади, населених пунктів, шанобливого ставлення до їхньої історії, до об’єктів історико-культурної спадщини;

 2. толерантного ставлення до усіх членів Територіальної громади незалежно від їхнього етнічного походження, віросповідання, політичних переконань тощо;

 3. сприяння реалізації права членів Територіальної громади на задоволення передбачених цим Статутом основних соціально-побутових, економічних, культурно-духовних потреб та потреб безпеки в межах і в спосіб передбачений чинним законодавством України;

 4. бережливого ставлення до зелених насаджень, природних об’єктів, усього довкілля території громади.

3. Усі, хто проживає або перебуває на території громади, зобов’язані поважати права і свободи членів Територіальної громади. Особи, винні у порушенні відповідних прав і свобод, притягуються до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

 

Глава 2.4. Форми участі членів Територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади

 

Стаття 2.4.1.

1. Участь членів Територіальної громади у здійснені місцевого самоврядування реалізується у формах, визначених Конституцією України та законами України та цим Статутом.

2. На території Територіальної громади створюються необхідні умови для розвитку партисипаторної демократії (демократії участі), активного залучення членів Територіальної громади до участі у плануванні розвитку території, у розробці та прийнятті рішень з питань, вирішення яких віднесено Конституцією та законами України до компетенції територіальних громад та їхніх органів, у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та їхніх посадових осіб.

3. Сільська рада, виконавчі органи та їхні посадові особи враховують пропозиції членів Територіальної громади звернені у передбаченому законодавством України та цим Статутом порядку, щодо вдосконалення системи муніципального управління, соціально-економічного та культурного розвитку, забезпечення прав членів Територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення.

4. Будь-які обмеження права членів Територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їхньої раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними або іншими ознаками забороняються.

Стаття 2.4.2.

1. Формами участі членів Територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:

- місцеві вибори;

- місцевий референдум;

- загальні збори громадян за місцем проживання;

- громадські слухання;

- місцеві ініціативи;

- органи самоорганізації населення;

- громадські ради;

- участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в Територіальній громаді;

- інші не заборонені законом форми безпосередньої участі членів Територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.

Глава 2.5. Місцеві вибори

Стаття 2.5.1.

1. Повноправні члени Територіальної громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування беруть участь у вільних виборах:

- сільського Голови;

 - депутатів Ради;

-  сільських старост.

Стаття 2.5.2.

1. Порядок реалізації виборчого права членами Територіальної громади на місцевих виборах встановлюється законодавством України.

 

Глава 2.6. Місцевий референдум

 

Стаття 2.6.1.

1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

2. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, цим та іншими законами до відання місцевого самоврядування.

3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.

4. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для виконання на відповідній території.

5. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми.

Глава 2.7. Загальні збори членів громадян за місцем проживання

Стаття 2.7.1.

1. Члени Територіальної громади для спільного публічного обговорення та безпосереднього вирішення питань місцевого значення, що стосуються загальних інтересів усієї Територіальної громади, або питань, що мають важливе значення для громади або жителів певної частини населеного пункту громади, проводять загальні збори членів Територіальної громади або конференції їх легітимних представників (далі - збори), збори жителів населених пунктів громади, жителів вулиць, кварталів, будинків тощо.

2. У роботі зборів мають право брати участь громадяни, які досягли 18 років і постійно проживають на відповідній території.

У зборах не беруть участі психічно хворі громадяни, визнані судом недієздатними, особи, яких тримають в місцях позбавлення волі, а також особи, які знаходяться за рішенням суду в місцях примусового лікування.

У роботі зборів можуть брати участь депутати сільської ради, представники державних органів, трудових колективів, об'єднань громадян.

Збори скликаються в міру необхідності, але не  менш як один раз на рік і є правомочними за  наявності  на  них  більше половини громадян,  які  проживають у відповідному населеному пункті або на  відповідній  території  і мають право брати участь у  зборах,  а  в  разі  скликання  зборів (конференції) представників громадян -  не  менш  як  двох  третин представників відповідних територіальних утворень.

3. Ініціювання, організація та проведення зборів, норми представництва на зборах (конференціях) регламентуються відповідно до чинного законодавства України та положень цього Статуту.

4. До компетенції зборів належить:

1) розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, в межах Конституції і законів України, внесення пропозицій відповідним органам і організаціям;

2) обговорення проектів рішень сільської ради та її органів з важливих питань місцевого життя;

3) внесення пропозицій з питань порядку денного сесій сільської ради та її органів;

4) заслуховування інформацій голови сільської ради, керівників її органів, звітів керівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності, в разі необхідності - порушення перед відповідною сільською радою питання про притягнення окремих посадових осіб до відповідальності;

5) інформування населення про прийнятя сільською радою та її виконавчими органами рішення, хід їх виконання, про закони України, укази Президента України, інші акти органів законодавчої і виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси громадян;

6) ініціювання створення органів самоорганізації  населення, затверджують Положення про орган самоорганізації населення,обирають керівника,  заступника (заступників) керівника,  секретаря,  інших членів, переобирають орган самоорганізації населення, відкликають, обирають окремих його членів замість вибулих чи  змінюють  кількісний склад  органу  самоорганізації  населення, в порядку, передбаченому чинним законом України;

7) внесення пропозицій щодо передачі або продажу в комунальну власність відповідних адміністративно-територіальних одиниць підприємств, організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб населення даної території, функціонування місцевого господарства;

8) вирішення питань щодо об'єднання коштів населення, а також за згодою підприємств, організацій і установ, які не входять до складу місцевого господарства, їх коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, благоустрій населених пунктів, на заходи по охороні навколишнього природного середовища; внесення відповідних пропозицій з цих питань сільською радю та її виконавчим органам;

9) розгляд питань про подання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, одиноким престарілим громадянам, багатодітним сім'ям та іншим категоріям громадян, внесення відповідних пропозицій на розгляд сільської ради та їх органів у випадках передбачених чинним законодавством;

10) внесення пропозицій щодо встановлення сільською радою податків і зборів;

11) розгляд питань про найменування, перейменування населених пунктів, вулиць, перепідпорядкування сіл, селищ; внесення відповідних пропозицій з цих питань;

12) обговорення питань, пов'язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварій і стихійного лиха, сприянням сільській раді, державним органам у проведенні робіт по ліквідації наслідків аварій; заслуховування інформацій виконавчих органів сільської ради про екологічно небезпечні аварії та ситуації і стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;

13) обговорення поведінки осіб, які порушують громадський порядок, внесення подання до державних органів про притягнення цих осіб до відповідальності;

14) обговорення інших питань, що зачіпають інтереси населення відповідної території відповідно до чинного законодавства України.

5. Збори скликаються за  пропозицією  не  менш  як  третини  від   загальної  кількості  громадян,  які  проживають  у   відповідному

 територіальному  утворенні, депутатів  Ради, членів      постійної комісії,  депутатської  групи,  трудового  колективу,   об'єднання громадян.

6. Збори жителів населеного пункту Територіальної громади, що не є її адміністративним центром, можуть бути скликані сільським Головою або відповідним сільським старостою. 

У випадках, коли скликання зборів пов'язане з певними організаційними складнощами, можуть скликатися збори (конференції) представників громадян населених пунктів, мікрорайонів, житлових комплексів, вулиць, кварталів, будинків та інших територіальних утворень. Норми представництва на них визначаються відповідною Радою, її виконавчим органом або органом територіальної самоорганізації громадян.

Представники громадян для участі в зборах (конференції) обираються зборами відповідних територіальних утворень або визначаються органами територіальної самоорганізації населення.

У разі коли збори скликаються органами територіальної самоорганізації населення, або за ініціативою членів громади, вони повідомляють про це відповідну Раду або її виконавчий орган.

Сільська рада та їх виконавчі органи сприяють у підготовці та проведенні зборів, надають їм необхідні приміщення.

8. Рішення про скликання загальних зборів доводиться до відома членів Територіальної громади, які проживають у відповідному населеному пункті або на відповідній території, не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення зборів та переліку питань, які передбачається винести на обговорення.

У випадках особливої необхідності населенню повідомляється про скликання зборів у день їх проведення.

Стаття 2.7.2.

1.   Збори скликано за ініціативою суб’єктів, відкриває і веде голова Ради, або його заступник.

2. Для ведення протоколу зборів обирається секретар зборів. Для ведення зборів може обиратися президія зборів. Збори можуть обирати також лічильну комісію. Порядок денний і порядок роботи зборів затверджується зборами.

Стаття 2.7.3.

1 З розглянутих питань збори приймають рішення. Рішення зборів приймаються більшістю голосів членів Територіальної громади, які присутні на загальних зборах, відкритим голосуванням або таємним голосуванням. Рішення зборів підписуються головою і секретарем зборів.

2. За результатами зборів складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів. До протоколу загальних зборів додаються матеріали реєстрації їхніх учасників та протоколи лічильної комісії.

3. Рішення загальних зборів громадян враховуються сільською радою та її виконавчими органами в їх діяльності.

Стаття 2.7.4

Рішення загальних зборів громадян враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності.

Дію рішень зборів, прийнятих з порушенням Конституції та законодавства України, може бути зупинено сільською радою або її виконавчим органом, місцевою державною адміністрацією до вирішення питання про їх законність у судовому порядку. Про це повідомляється відповідний орган територіальної самоорганізації громадян.

Глава 2.8. Громадські слухання

Стаття 2.8.1.

 1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

2.  Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.

3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого самоврядування.

4. Порядок проведення громадських слухань регулюється цим Статутом, якщо інший порядок не передбачений чинним законодавством України.

Проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні регулюється «Порядком проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» затверджений постановою Кабінету Міністрів №555 від 25.05.2011.

5. Громадські слухання поділяються на:

1) загальні – громадські слухання, предметом яких є інтереси всіх членів Територіальної громади;

2) місцеві – громадські слухання щодо окремої частини Територіальної громади (населеного пункту, вулиці тощо).

6. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їхніх ініціаторів, авторів проектів документів (актів), що виносяться на громадські слухання, представників профільних щодо предмету слухань комісій Ради та її виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів Ради, сільського Голови, старост та інших посадових осіб, звітування яких є предметом громадських слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.

5. На громадські слухання можуть бути запрошені:

- народні депутати України;

- депутати районної, обласної рад;

- представники органів виконавчої влади;

- представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади;

- експерти з питань, що є предметом громадських слухань, в тому числі іноземні;

 - інші особи.

Стаття 2.8.2.

1. Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та обов’язкового розгляду поданих на них пропозицій.

2. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях;

3. Громадські слухання мають відкритий характер. Кожен член Територіальної громади, що живе на відповідній території, може взяти участь у громадських слуханнях;

4. В процесі ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації щодо їх висвітлення;

5. Громадські слухання не можуть використовуватись для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.

Стаття 2.8.3.

 Не можуть бути предметом громадських слухань:

1) питання, не віднесені законодавством України до відання територіальних громад та їхніх органів;

2) питання, що суперечать Конституції та чинному законодавству України.

Стаття 2.8.4.

1. Право голосу на загальних громадських слуханнях мають усі повнолітні члени Територіальної громади, крім осіб, які визнані недієздатними за рішенням суду.

2. Правом голосу на місцевих громадських слуханнях мають члени Територіальної громади, які постійно проживають на території відповідного населеного пункту громади, вулиці тощо.

3. Процедурні питання реалізації права членів Територіальної громади на участь у громадських слуханнях регулюються відповідно до чинного законодавства України та положень цього Статуту.

Стаття 2.8.5.

1.Ініціатором громадських слухань можуть бути:

- не менше 25 членів територіальної громади:

- сільський голова, старости;

- сілська рада на вимогу не менше половини депутатів сільської ради;

- виконавчий комітет сільської ради

2. Ініціатором  місцевих громадських слухань можуть бути:

- не менше 7 членів територіальної громади:

- сільський голова, староста;

- сілська рада на вимогу не менше половини депутатів сільської ради;

- виконавчий комітет сільської ради

3.   Громадські слухання, ініціатором проведення яких виступає сільський голова, оголошуються безпосередньо шляхом видання розпорядження.

4. Організатором громадських слухань пов’язаних з оцінкою впливу на довкілля може бути юридична особа або фізична особа - підприємець, яка має досвід у сфері охорони довкілля не менше двох років та людські і технічні ресурси, необхідні для забезпечення проведення громадських слухань у відповідному регіоні або регіонах.

5. Порядок проведення громадських слухань пов’язаних з оцінкою впливу на довкілля регулюється «Порядком проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №989

Стаття 2.8.6.

1. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань

вноситься вноситься на імя сільського голови у вигляді письмового звернення, оформленного відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством України

2. У письмовому зверненні зазначаються:

- предмет громадських слухань (проблема, питання, проект рішення та інше), що пропонується до розгляду;

- прізвища та/або посади осіб, яких варто запросити на громадські слухання (якщо вони відомі);

- дата, час та місце запланованих громадських слухань;

- прізвище, ім’я, по батькові та контакти особи, уповноваженої представляти ініціатора;

- список і контакти осіб, що могли б увійти в організаційний комітет по підготовці громадських слухань, якщо є необхідність його створення (не більше п’яти).

3. До письмового звернення, а також у процесі підготовки громадських

слухань – до дня їх проведення, можуть додаватись інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що виносяться на слухання.

4. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань,

подане Ініціативною групою членів територіальної громади, повинно бути підписане всіма членами Ініціативної групи або її уповноваженими представниками із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, домашньої адреси. Усі вони мають бути жителями відповідної частини населеного пункту. Крім того, до повідомлення додається протокол зборів членів громади, яким підтверджуються повноваження цієї Ініціативної групи на представництво інтересів учасників зборів.

5. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань, подане групою депутатів ради, має бути підписане всіма членами цієї групи.

6. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань

від постійної комісії ради, органу самоорганізації населення, підписується керівником відповідної структури із доданням витягу з протоколу засідання або рішення її керівного органу, в якому схвалюється така ініціатива.

 Стаття 2.8.7

1. Протягом десяти робочих днів з моменту отримання сільським головою належним чином оформленого письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань голова сільської ради голова видає розпорядження про їх проведення.

У розпорядженні зазначається наступне:

-предмет громадських слухань;

-дата, час, місце їх проведення;

-ініціатор громадських слухань;

-посадові особи органів місцевого самоврядування, відповідальні за своєчасну і якісну підготовку громадських слухань;

-представники сільської ради та її виконавчих органів, керівники комунальних підприємств, установ і організацій, які мають взяти участь у громадських слуханнях;

-особи, що запрошуються на слухання;

-заходи з підготовки слухань, календарний план їх виконання, про створення організаційного комітету та експертних груп (за потреби).

2. У випадку, якщо письмове звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань суперечить чинному законодавству України та статтям цього Стауту, сільський голова має право:

-направити писмьве звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань повернути на доопрацювання

- відмовити в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських

3. Письмове звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань повертається для усунення недоліків за наявності однієї або двох таких підстав:

а) запропонований предмет громадських слухань суперечить Конституції України та законам України;

б) запропонований предмет громадських слухань загрожує загальнодержавним інтересам України, а саме територіальній цілісності та устрою, демократичному ладу, зміні державних кордонів тощо;

в) недотримані вимоги до оформлення звернення, передбачені Законом України «Про звернення громадян» і статтею 2.8.6. цього Статуту;

г) звернулася недостатня кількість членів територіальної громади чи суб’єктів наділених правом ініціювати слухання. Повертати письмове звернення для усунення недоліків з інших підстав забороняється.

4. Розпорядженя сільського голови щодо ініціативи про проведення громадських слухань не видається за наявності однієї чи двох таких підстав:

а) предмет, запропонований на громадські слухання не належать до відання місцевого самоврядування;

б)звернувся суб’єкт, не наділений правом звертатися з ініціативою щодо проведення громадських слухань

5. Про прийняте рішення в межах десятиденного строку повідомляють особу, уповноважену представляти ініціатора громадських слухань в письмовій формі, додаючи належним чином завірену копію відповідного рішення сіслького голови, або підстави повернення письмового звернення для усунення недоліків, або підстави відмови в проведенні громадських слухань, відповідно до чинного законодавства України та положень цього Статуту.

6. Відмовляти в реєстрації ініціативи з інших підстав забороняється.

Стаття 2.8.8.

1. Якщо протягом десяти робочих днів з моменту отримання сільським головою належним чином оформленого письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань не прийнято відповідного розпорядження про їх проведення, громадські слухання проводяться за принципом "мовчазної згоди".

Ініціатор сам визначає дату, місце та час проведення громадських слухань, здійснює необхідні підготовчі дії, про що повідомляє сільського голову та інших запрошених осіб не пізніше, ніж три дні до їх проведення.

2. У такому випадку громадські слухання проводяться з дотриманням вимог цього Статуту.

Стаття 2.8.9.

Виконавчий комітет сільської ради забезпечує організацію громадських слухань та доведення до членів територіальної громади не пізніше, ніж за 10 днів інформації про місце та час їх проведення.

Стаття 2.8.10

1. До початку громадських слухань проводиться реєстрація учасників громадських слухань.

Для реєстрації особам необхідно пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу. У списку учасників громадських слухань зазначаються прізвища, імена, по батькові учасників, дата їх народження, місце реєстрації, ставляться підписи зареєстрованих.

Зареєстровані члени територіальної громади мають право голосу, під час реєстрації їм видають мандати для голосування.

Загальні громадські збори правомочні для прийняття рішення, якщо для взяття участі у них зареєстровано не менше 25 членів територіальної громади.

Місцеві громадські збори правомочні для прийняття рішення, якщо для взяття участі у них зареєстровано не менше 7 членів територіальної громади.

Незареєстровані особи можуть брати участі у громадських слуханнях тільки з правом дорадчого голосу.

2. На загальних громадських слуханнях головує сільський голова або призначена ним особа, а на місцевих - староста відповідного населеного пункту, або інша особа обрана більшістю голосів з числа присутніх на громадських слуханнях осіб з правом голосу. Для ведення протоколу громадських слухань обирається секретар. Секретар обирається більшістю голосів присутніх на громадських слуханнях осіб з правом голосу. На громадських слуханнях ведеться протокол. Протокол громадського слухання підписується особою, яка його проводить, та секретарем.

3.У протоколі громадських слухань зазначається наступна інформація:

- дата, час та місце проведення;

- кількість учасників, у тому числі з правом дорадчого голосу;

- порядок денний;

- виклад перебігу обговорення та результати розгляду питань порядку денного;

- рішення прийняті за результатами обговорення питань порядку денного;

- результати голосування з кожного окремого питання та інша інформація (за рішенням слухань).

До протоколу громадських слухань додаються матеріали реєстрації їх учасників.

4.  Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції, висловити зауваження, поставити запитання усно чи письмово. На вимогу учасника громадських слухань, що подає пропозицію, вона повинна бути поставлена на голосування. Усі пропозиції, зауваження і запитання заносяться (додаються) до протоколу.

5. На початку громадських слухань шляхом голосування затверджується порядок денний та регламент їх проведення.

6. Для ведення громадських слухань може обиратися президія та лічильна комісія, порядок роботи яких затверджується шляхом голосування на початку громадських слухань.

7. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо-, відеозапис чи веб-трансляцію громадських слухань.

8. Засоби масової інформації мають право вести пряму відео- чи радіотрансляцію

9.  Рішення громадських слухань приймаються відкритим або таємним голосуванням простою більшістю голосів громадян, які присутні на громадських слуханнях.

Протокол громадських слухань пізніше трьох днів після їх проведення  один примірник (з оригіналом списку громадян, які були присутні на слуханнях), передається до органу місцевого самоврядування або установи, до компетенції яких належить вирішення питань, що розглядались громадським слуханнями.

Другий примірник протоколу, з копією списку громадян, які були присутні на слуханнях, засвідченою головою та секретарем слухань, залишається у ініціаторів громадських слухань.

Стаття 2.8.11.

 1. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду на найближчому відкритому засіданні відповідними органами місцевого самоврядування.

2.  Рішення органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб за результатами розгляду рішень громадських слухань протягом п’яти робочих днів з дня розгляду надсилається ініціаторам скликання громадських слухань.

3. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням громадських слухань, здійснюються за рахунок місцевого бюджету.

Стаття 2.8.12.

Дії або бездіяльність посадових осіб органів місцевого самоврядування, що порушують порядок проведення громадських слухань, визначений у цьому Статуті та чинним законодавством України, може бути оскаржений у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Глава 2.9. Місцеві ініціативи

Стаття 2.9.1.

1. Члени Територіальної громади мають право ініціювати розгляд у Раді будь-якого питання, віднесеного законом до відання місцевого самоврядування.

2. Місцева ініціатива - письмова пропозиція з питань, які мають важливе значення для Територіальної громади (або її частини).

Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається цим Статутом з урахуванням вимог чинного законодавства України.

3. Суб’єктами подання місцевої ініціативи можуть бути повноправні члени Територіальної громади, об’єднані в ініціативну групу.

Місцева ініціатива не може бути внесена депутатами відповідної місцевої ради, посадовими особами органів місцевого самоврядування, державними службовцями, працівниками правоохоронних органів, військовослужбовцями, громадянами України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі або вважаються такими, що не належать до жодної Територіальної громади.

Стаття 2.9.2.

1. Для ініціювання розгляду у сільській раді питань у порядку місцевої ініціативи члени Територіальної громади створюють ініціативну групу у складі не менше 5 осіб, зареєстрованих у межах Територіальної громади.

2. Ініціативна група обирається на загальних зборах громадян за місцем проживанням, в порядку передбаченим цим статутом.

3. За результатами проведення зборів (конференції) з питань місцевої ініціативи складається протокол у 2-ох примірниках, які підписується головою і секретарем зборів.

Примірники протоколів мають право підписати всі ініціатори та члени ініціативної групи.

1-ий примірник протоколу подається ініціативною групою до відповідної ради разом з повідомленням про створення ініціативної групи.

2-ий примірник протоколу зберігається у представника ініціативної групи.

4. У повідомленні до сільської ради має зазначатись: дата і мета проведення зборів (конференції) із зазначенням предмету місцевої ініціативи; кількість учасників та зміст рішення таких зборів. Також повідомлення має містити відомості про ініціативну групу: прізвище, ім'я, по батькові,адреса проживання та реєстрації, контактні телефони, серія та номер паспорта членів ініціативної групи.

5. Повноваження ініціативної групи розпочинаються одразу після підписання протоколу Зборів .

Стаття 2.9.3.

1. Реєстрація місцевої ініціативи Територіальної громади (окремого населеного пункту громади) здійснюється секретарем сільської ради за умови підтримки такої ініціативи не менше як двома десятими від кількості повноправних членів Територіальної громади (жителів цього населеного пункту).

2. Підтримка місцевої ініціативи, здійснюється у формі підписання повноправними членами Територіальної громади підписних листів.

Підписний лист  є невід’ємним додатком до пояснювальної записки, що подається у порядку місцевої ініціативи.

3. Підписні листи виготовляються ініціативною групою самостійно.

Підписний лист повинен містити назву документа "Підписний лист", виклад місцевої ініціативи та назву ради, до якої він вноситься.

Підписний лист повинен мати графи:

- порядковий номер;

- прізвище, ім'я, по батькові;

- рік народження (для осіб, яким у рік внесення місцевої ініціативи виповнилося 18 років, - число, місяць і рік народження);

- адреса проживання особи (на підставі реєстрації);

- номер і серія паспорта громадянина України, що посвідчує особу;

- особистий підпис.

4. Підписний лист заповнюється дієздатним членом Територіальної громади особисто.

5. Ініціативна група зобов’язана подати пояснювальну записку разом з додатками та необхідними супровідними документами, протягом 45 календарних днів з моменту її створення.

6. В разі порушення строку, визначеного цим Статутом, така місцева ініціатива залишається без розгляду.

7. У випадку, якщо проект рішення сільської ради, який вноситься у порядку місцевої ініціативи на розгляд сільською радою, є регуляторним актом, секретар сільської ради визначає виконавчий орган сільської ради, який має, у відповідності до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” зі змінами, підготувати аналіз регуляторного впливу такого проекту рішення, оприлюднити їх та включити до плану роботи сільської ради.

Стаття 2.9.4.

  1. Голова відповідної ради, після надходження до ради місцевої ініціативи, протягом 3-х робочих днів, направляє проект рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи, на розгляд відповідних профільних комісій та виконавчих органів ради.

Профільні комісії ради протягом 10 робочих днів проводять засідання, на яких розглядають проект рішення, поданий у порядку місцевої ініціативи, з обов'язковим запрошенням представників ініціативної групи, та складають висновки в межах своєї компетенції.

2. Після отримання висновків комісій, незалежно від їх змісту, а також якщо вони відсутні, голова відповідної ради в обов'язкову порядку приймає рішення про включення до порядку денного найближчого чергового пленарного засідання ради питання про розгляд проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи.

3. Проект рішення відповідної ради, ініційований в порядку місцевої ініціативи, готується та вноситься на розгляд відповідної ради в установленому чинним законодавством порядку.

4. Члени ініціативної групи погоджують підготовлений проект рішення шляхом підписання.

5. Розгляд проекту рішення, поданого в порядку місцевої ініціативи, проводиться відповідно до норм регламенту відповідної ради.

6. Ініціативна група має право виступати на засіданнях комісій, виконавчих органів ради та пленарному засіданні ради із доповіддю з питання місцевої ініціативи та відповідати на запитання депутатів ради згідно з регламентом ради. Рада може призначити співдоповідача з питання місцевої ініціативи.

7. Після обговорення проект рішення, внесений ініціативною групою в порядку місцевої ініціативи, обов'язково ставиться на голосування. Окремо ставляться на голосування внесені до нього зміни та доповнення, якщо вони не погоджені з ініціативною групою.

8. Сільська рада в межах своїх повноважень може:

 - прийняти проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи;

- прийняти рішення, внесене у порядку місцевої ініціативи, зі змінами, внесеними при розгляді проекту рішення;

 - відхилити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи;

- направити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи, на доопрацювання відповідною депутатською комісією за обов’язкової участі членів ініціативної групи.

 Розгляд узгодженого з членами ініціативної групи допрацьованого проекту рішення здійснюється на наступному пленарному засіданні сільської ради. Повторне направлення проекту на доопрацювання не допускається.

9. З питання, внесеного до сільської ради у порядку місцевої ініціативи, сільська рада може розглянути власний альтернативний проект рішення у випадку, якщо проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи, відхилений, лише після узгодження такого рішення з ініціативною групою та його подальшого схвалення на загальних зборах громадян за місцем проживання.

У випадку необхідності скликання загальних зборів громадян за місцем проживання, пов’язаних з підготовкою альтернативного проекту рішення сільської ради, ініціатором таких зборів виступає сільський голова.

10. Рішення сільської ради з питання, внесеного у порядку місцевої ініціативи, в 10-денний термін надсилається членам ініціативної групи та оприлюднюється в порядку, встановленому Регламентом сільської ради та чинним законодавством України.

11. Повторний розгляд питань місцевої ініціативи на сесії сільської ради може бути проведений не раніше, ніж через рік після прийняття сільською радою попереднього рішення з цього питання.

Стаття 2.9.5.

1. У разі прийняття або відхилення відповідною радою рішення з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, ініціативна група автоматично припиняє свої повноваження. 

2. Ініціативна група припиняє свою діяльність у разі відкликання за власною ініціативою з ради подання про місцеву ініціативу.

Глава 2.10. Органи самоорганізації населення

Стаття 2.10.1.

  1. Органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються жителями, які на  законних  підставах  проживають  на  території  села або  їх  частин,  для  вирішення  таких завдань:

1) створення умов для участі членів Територіальної громади – жителів населеного пункту або відповідної території населеного пункту у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

3) участь жителів у реалізації місцевого соціально- економічного, культурного розвитку відповідної території, інших програм.

3. До системи органів самоорганізації населення Територіальної громади входять:

- будинкові комітети;

- вуличні комітети;

- квартальні комітети та інші органи самоорганізації населення

4. Організація та діяльність органу самоорганізації населення грунтуються на принципах:

1) законності;

2) гласності;

3) добровільності щодо взяття окремих повноважень сільської, (у разі її створення) ради;

4) територіальності;      

5) виборності;

6) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед відповідними радами;

7) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед жителями, які обрали орган самоорганізації населення;

8) фінансової та організаційної самостійності.

5. Організація та діяльність органів самоорганізації населення за місцем проживання регулюється відповідно до чинного законодавства України.

Глава 2.11. Громадські ради

 Стаття 2.11.

1.Громадська рада -  є  тимчасовим  консультативно-дорадчим органом, утвореним  для  сприяння  участі  громадськості у формуванні  та  реалізації державної та місцевої політики.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією  та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду, розробленим на основі Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. №996

Глава 2.12. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

 

Стаття 2.12.1

Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 2.12.2.

Повноправним членам Територіальної громади гарантується право бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування, які визначені законом і цим Статутом як виборні, на рівних підставах.

Глава 2.13. Участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в Територіальній громаді

Стаття 2.13.1.

1. У Територіальній громаді взаємодія органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства розглядається як пріоритетний напрям розвитку партисипаторної демократії , залучення членів Територіальної громади, об’єднаних спільними інтересами, до процесу планування розвитку громади, розробки та прийняття управлінських рішень, контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб.

2. До інститутів громадянського суспільства належать громадські організації, благодійні організації , професійні спілки, організації роботодавців, інші некомерційні організації, легалізовані на території громади, статутна діяльність яких передбачає відстоювання інтересів різних категорій (за соціальною, професійною чи іншою ознакою) членів Територіальної громади.

Стаття 2.13.2.

1. Сільська рада Територіальної громади та її посадові особи, органи самоорганізації населення можуть укладати з інститутами громадянського суспільства договори (угоди) про взаємодію і співробітництво у вирішенні питань місцевого значення.

2. Представники інститутів громадянського суспільства запрошуються на сесії Ради та засідання її виконавчого комітету у разі розгляду питань, якими опікуються ці інститути.

3. Представники інститутів громадянського суспільства можуть залучатися як експерти до розробки проектів рішень Ради та її виконавчого комітету.

Глава 2.14. Сільська рада

Стаття 2.14.1.

 1. Сільська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє об’єднану територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені чинним законодавством України.

 2. Сільська рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів сільської ради визначаються Конституцією і законами України.

 3. Строк повноважень сільської ради – п’ять років.

 4. Сільська рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від встановленого радою складу.

 5. У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

 6. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

 7. Повноваження сільської ради, в тому числі обраної на позачергових або повторних виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії сільської ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.

 8. Дострокове припинення повноважень сільської ради може бути здійснене у випадках і у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Стаття 2.14.2.

 1. Основною організаційною формою роботи сільської ради є її сесія.

 2. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

 3. Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.

 4. Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідно сільського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського голови, головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

 5. У разі якщо на час проведення першої сесії сільський голова не зареєстрований, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

 6. Наступні сесії сільської ради скликаються сільським головою.

 7. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

 8. У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем сільської ради.

 9. Сесія сільської ради скликається також за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу сільської ради, виконавчого комітету сільської ради.

 10. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

 11. Рішення про скликання сесії сільської ради  доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

 12. Сесію сільської ради відкриває і веде відповідно сільський голова, а у випадках, коли сесія скликається секретарем, то секретар ради; сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням сільської ради - один з депутатів сільської ради.

 13. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

 14. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися сільським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 15. Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи сільської ради, а також положення про постійні комісії ради.

 16. Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання секретаря сільської ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом сільської ради, з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". До прийняття регламенту сільської ради чергового скликання застосовується регламент сільської ради, що діяв у попередньому скликанні.

 17. Протоколи сесій сільської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто сільським головою, у разі його відсутності - відповідно секретарем сільської ради,  а у випадках, скликання сесії депутатами - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

 18. Сесії сільської ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" .

 19. Рішення сільської ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Стаття 2.14.3.

 1. Рішення сільської ради підлягають обов'язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Проекти рішень оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

 2. Рішення сільської ради підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня його затвердження документа. Рішення сесії оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

 3. Проекти нормативно-правових актів, рішень сесії, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

 4.  Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

 5. В рішеннях та проектах рішень сільської ради не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

Стаття 2.14.4.

 1. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

 1. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

 2. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

 3. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

 4. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

 Стаття 2.14.5.

 1. Депутат сільської ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його обрано;

2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

3) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата сільської ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;

5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад;

6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

2.   На депутатів місцевих рад поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".

3.   За порушення правил депутатської етики може бути ініційовано питання про відкликання виборцями обраного ними депутата сільської  ради в порядку визначено чинним законодавством, також депутата може бути притягнено до адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

 

Глава 2.15. Виконавчі органи сільської ради.

 

Стаття 2.15.1

 1. Виконавчий комітет сільської  ради є виконавчим і розпорядчим органом місцевого самоврядування, який утворюється сільською радою на строк її повноважень.

 2. Виконавчий комітет ради утворюється у складі сільського голови, заступника (заступників) сільського голови (у разі обрання), керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету (у разі обрання), а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. До складу виконавчого комітету сільської, входять також за посадою секретар відповідної ради, староста (старости).

 3. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради входять також за посадою секретар відповідної ради, староста (старости).

 4. Виконавчий комітет сільської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені цим Законом до відання виконавчих органів ради.

 5. Виконавчий комітет ради:

1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

6. Сільська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та сільським головою в межах повноважень, наданих цим Законом виконавчим органам сільських  рад.

7. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником сільського, голови з питань діяльності виконавчих органів ради  в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Стаття 2.15.2.

1. Сільська рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських рад. Організаційні засади реалізації повноважень виконавчих органів сільських рад щодо здійснення державної регуляторної політики визначаються Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, сільському голові.

3. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

Стаття 2.15.3.

 1. Органами сільської ради є її постійні й тимчасові контрольні комісіїі.

 2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

 3.  До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський голова, секретар сільської ради.

 4.  Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

 6. Постійні комісії за дорученням ради, голови,  секретаря сільської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету сільської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету сільської ради.

 7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

 8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

 9. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

 10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

 12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень  сільської ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням сільської ради, її голови,  секретаря сільської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

 13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

 14. Постійні комісії є підзвітними сільській раді та відповідальними перед нею.

 15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом сільської ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується сільською радою, з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" № 1160-IV від 11.09.2003 щодо реалізації повноважень сільської ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної сільської ради.

 16. Тимчасові контрольні комісії сільської ради є органами сільської ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

 17. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії сільської ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

 18. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

 19. Повноваження тимчасової контрольної комісії сільської ради припиняються з моменту прийняття сільською радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень сільської ради.

        Глава 2.15. Сільський голова

Стаття 2.15.1.

 1. Сільський голова очолює виконавчий комітет сільської ради, головує на її засіданнях.

 2. Сільський голова щорічно звітує сільській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами сільської ради.

 3. Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів сільської ради сільський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

 4. Сільський  голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених Законом України «про місцеве самоврядування в Україні» , роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету сільської ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів сільської ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

13) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

14) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

15) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

16) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

17) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

18) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

19) веде особистий прийом громадян;

20) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

21) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

22) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

23) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Глава 2.17. Сільський староста

Стаття 2.17.1.

 1. Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування.

 2. Староста обирається жителями села, розташованого на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права, шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

 3. Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги, відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні відповідної сільської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

 4. Строк повноважень старости, обраного на чергових виборах, становить п’ять років, крім випадків дострокового припинення його повноважень з підстав і в порядку, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування» зі змінами.

 5. При здійсненні наданих йому повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед громадою, відповідальним - перед сільською радою та Виконавчим комітетом.

Староста:

1) представляє інтереси жителів села у виконавчих органах сільської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях сільської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села;

4) сприяє жителям відповідного села у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень сільської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об'єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, та інформує сільського голову, виконавчі органи сільської ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі;

13) здійснює інші повноваження, визначені законами України.

 1. Староста є членом виконавчого комітету сільської ради за посадою.

 2. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

 3.  Порядок дострокового припинення повноважень старости, організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування»в Україні, та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською радою.

Розділ ІІІ. Фінансова основа територіальної громади.

Глава 3.1. Матеріальна основа Територіальної громади.

Стаття 3.1.1.

 1. Питання формування, затвердження, виконання та контролю місцевого бюджету вирішуються у відповідності до положень чинного бюджетного законодавства.

 2. Місцевий бюджет повинен бути достатнім для виконання функцій місцевого самоврядування та наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.

Розділ  IV. Форми громадського контролю за                                              діяльністю органів місцевого самоврядування.

Глава 4.1. Форми громадського контролю за діяльністю                                  органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб,                                 органів самоорганізації населення.

Стаття 4.1.1.

1. Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, за діяльністю органів самоорганізації населення здійснюють громадські організації, що діють на території громади чи безпосередньо члени Територіальної громади (далі - суб’єкти громадського контролю).

2. Суб’єкти громадського контролю можуть використовувати такі способи контролю:

– аналіз інформації, що має знаходитися у відкритому доступі, згідно норм законодавства України та цього Статуту;

– надсилання до органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення інформаційних запитів з приводу будь-якої їхньої діяльності;

– ініціювання звіту будь-якого представника органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення на громадських зборах членів Територіальної громади;

– ініціювання та проведення громадських слухань;

Розділ V. Прикінцеві положення

1. Статут Територіальної громади прийнято сільською радою 30 грудня                        2016 року.

2. Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом сільської ради.

3. Статут підлягає реєстрації в Головному територіальному управлінню юстиції у Тернопільській області і набуває чинності з моменту реєстрації.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь