Трибухівська громада

Тернопільська область, Чортківський район

Рішення "Про сільський бюджет на 2022 рік"

Дата: 04.03.2024 13:10
Кількість переглядів: 55

ТРИБУХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

 

                         СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ                              

Р І Ш Е Н Н Я № 752

 

    24 грудня 2021 року                                                                                                      село Трибухівці

           

                               

Про сільський бюджет

на 2022 рік

 19535000000                                                                                                      (код бюджету)

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 20, 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії Трибухівської сільської ради з питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 77 040 700  гривень, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 75 475 000 гривень та доходи спеціального фонду сільського  бюджету 1 565 700 гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 77 040 700  гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 71 131 200 гривень, та  видатки спеціального фонду  сільського бюджету 5 909 500 гривень;

профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 4 343 800 гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 4 343 800 гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення.

оборотний  залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 30000 гривень, що становить 0,04 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд сільського бюджету у розмірі 711 300 гривень, що становить 1,0 відсоток видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком  3 до цього рішення.

3. Затвердити  на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів  згідно з додатком 5 до цього рішення.      

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2 254 500 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 103-2  Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік»

2) джерелами формування у частині фінансування є кошти, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України в частині спрямування до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального фонду.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік»

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та залишки коштів спеціального фонду .

8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2  статті 70  Бюджетного кодексу України.

9.  Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

- компенсація процентів, сплачуваних банком та/або іншими фінансовими установами за кредитами, отриманими громадянами на будівництво  (реконструкцію) чи придбання житла;

- оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

- оплату енергосервісу.

10. Керуючись пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України , надати право фінансовому відділу Трибухівської сільської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України , надати право начальнику фінансового відділу сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Враховуючи норми пункту 8 статті 23 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету сільської ради за погодженням із постійною комісією Трибухівської сільської ради з питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та наступним затвердженням на сесії сільської ради у міжсесійний період зараховувати, розподіляти та перерозподіляти трансферти з державного, обласного та інших бюджетів та вносити відповідні зміни до сільського бюджету.

13. Установити, що у 2022 році розпорядники коштів сільського бюджету:

1) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів та звітів про їх виконання» забезпечують : розробку проектів паспортів бюджетних програм і надають їх на погодження до фінансового відділу сільської ради протягом 45 днів після набрання чинності цього рішення; внесення в установленому порядку змін до паспортів бюджетних програм протягом бюджетного періоду;

2) відповідно до  пункту 7 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України здійснюють управління бюджетними коштами у межах встановлених повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) відповідно до частини 5 статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечують доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, зокрема:

- здійснюють публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких затверджені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

- оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечують у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) забезпечують у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання,  природний газ, інші енергоносії та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг  у межах бюджетних  асигнувань, затверджених у кошторисі;

14. Установити, що відповідно до пункту 35 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України, комунальне унітарне підприємство, яке належить до комунальної власності сільської ради сплачує до загального фонду сільського бюджету частину чистого прибутку (доходу).

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до сільського бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності 2021 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2022 році і зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду сільського бюджету, відкритий в органах Державної казначейської служби.

Відрахування частини чистого прибутку (доходу) здійснюється комунальним унітарним підприємством, яке належить до комунальної власності сільської ради у розмірі 5 відсотків частини чистого прибутку (доходу). Розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

15. Рішення набуває чинності з 01 січня 2022 року.

16. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Фінансовому відділу  Трибухівської сільської ради забезпечити  опублікування цього  рішення в десятиденний строк з дня його прийняття, відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України, у незалежній громадсько-політичній газеті Бучаччини  «Нова доба».

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Трибухівської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Додаток 1 https://rada.info/upload/users_files/04392853/1b5309177ad0e3dcc14e0e5472e29e8d.xlsx

Додаток 2 https://rada.info/upload/users_files/04392853/b3c4c6b19375365139549e2e9b96055c.xls

Додаток 3 https://rada.info/upload/users_files/04392853/a9049c121ed1a35cc1c8dc5a6812420f.xlsx

Додаток 4 https://rada.info/upload/users_files/04392853/0e9690917a091ecbb5646be7451c9f5c.xls

Додаток 5 https://rada.info/upload/users_files/04392853/7565b54c05d7b510edd3268641ec67f9.xlsx

Додаток 6 https://rada.info/upload/users_files/04392853/fb4bd6ca9d49b7a91ef2cf2f6aa86182.xls


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь