Трибухівська громада

Тернопільська область, Чортківський район

Оголошення про проведення конкурсу з вивезення твердих побутових відходів на території Трибухівської територіальної громади

Дата: 13.12.2021 12:17
Кількість переглядів: 324

1. Найменування, місце знаходження організатора конкурсу.

Т рибухівська сільська рада (виконавчий комітет), 48431, Тернопільська область, Чортківський район, с.Трибухівці,  вулиця Горішня, 46.

2. Підстава для проведення конкурсу.

Рішення виконавчого комітету Трибухівської сільської ради від 10 грудня 2021 року № 185 «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Трибухівської територіальної громади».

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів на території Трибухівської територіальної громади.

  Трибухівська сільська рада (виконавчий комітет), 48431, Тернопільська область, Чортківський район, с.Трибухівці,  вулиця Горішня, 46.

14.01.2022 року.

Час: 11.00 год.

Секретар конкурсної комісії: Кущак Лілія Степанівна, керуюча справами, секретар виконавчого комітету  тел. 0687496959.

 

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу.
4.1.Реєстрація учасників конкурсу в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців;
4.2.Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових  та великогабаритних ремонтних відходів, що утворюються на території Трибухівської територіальної громади.
4.3.Наявність або можливість забезпечення матеріально-технічної бази на території Трибухівської територіальної громади, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного  санітарного стану спеціально-обладнаних транспортних засобів.
4.4.Вартість послуги з вивезення твердих побутових відходів  на території Трибухівської територіальної громади за 1 куб.м.
4.5.Обов'язкова погрузка твердих побутових відходів.
4.6.Наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості  достатній для надання  послуги  з  збирання та вивезення твердих побутових відходів  на території Трибухівської територіальної громади відповідно  до вимог  нормативних документів.
4.7.Відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів, передбачених законодавством України.

 

5. Перелік документів, які  подаються  учасником  конкурсу  для підтвердження відповідності  учасника  встановленим   кваліфікаційним  вимогам.
5.1.Заява на участь у Конкурсі (форма заяви додається)
5.2. Копія Статуту або іншого установчого документу.
5.3. Балансовий звіт суб'єкту  господарювання за останній звітний період.
5.4.Довідка з податкового органу про відсутність заборгованості за податковими зобов'язаннями  та платежами станом на момент подачі конкурсної документації.
5.5.Довідка–характеристика спеціально обладнаних транспортних засобів (тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв  автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення твердих побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації), наявність власної ремонтної бази, контейнерного парку.
5.6. Документ, що містить відомості про обсяги надання послуги з  перевезення твердих побутових відходів  за останній рік.
5.7. Довідка в довільній формі про наявність працівників відповідних кваліфікацій.
5.8. Копії технічних паспортів на спеціально обладнані  транспортні засоби та довідки про проходження ними  технічного огляду.
5.9. Довідки про проходження водіями  медичного огляду.
5.10. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості, про підприємство:
а) реквізити (адреса юридична та фактична, телефон для контактів);
б)  керівництво (посада,ім'я по-батькові, телефон для контактів);
в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.
5.11.Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).
5.12. Розмір тарифу на вивезення твердих побутових відходів , що утворюються на території Трибухівської територіальної громади за 1 куб. м.;
5.13. Інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

 

6. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів, вимоги щодо якості надання послуг.

Конкурс, що проводиться на здійснення послуги зі збирання та вивезення побутових відходів на території Трибухівської сільської  ради, передбачає зокрема:

збирання та вивезення побутових відходів по  населених пунктах громади за один рік становить орієнтовно 4685 куб. м.;

- організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям населених пунктів громади послуг зі збирання та вивезення побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», постановою Кабінету Міністрів України 10 грудня 2008 року №1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів;

- балансоутримання об'єктів поводження з відходами та організація їх належної експлуатації відповідно до їх цільового призначення;

- планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об’єктів та забезпечення споживачів послугами з вивезення побутових відходів.

 

7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об’єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження.

Послуги з вивезення побутових відходів повинні надаватися на території Трибухівської сільської ради з населенням близько 8813 тис. чоловік. Площа сільської ради складає 118790000 кв. м.

 

8. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення.

Багатоквартирні житлові будинки:

- загальна кількість будинків (п'ять  поверхів)  – 3;

- кількість мешканців таких будинків –  285;

- кількість контейнерів – 1.

Одноквартирні житлові будинки:

- загальна кількість будинків – 2305;

- кількість мешканців таких будинків – 8528;

- кількість контейнерів – 48.

Підприємства, установи та організації:

- загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій – 47.

- кількість контейнерів – 24.

 

9. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів поводження з побутовими відходами.

Місцем видалення твердих відходів, що використовується під накопичення побутових відходів є:

- Адміністративний центр ОТГ – Трибухівська сільська рада Чортківського району Тернопільської області. Село Трибухівці, площею 9346000 кв.м., знаходиться на відстані 20 км. до районного центру (м.Чортків);

- село Медведівці, площею 3182000 кв.м., знаходиться на відстані 8,8 км. до адміністративного центру - с.Трибухівці та   на відстані 28,8 км. до районного центру;

- село Мартинівка, площею 1588000 кв.м., знаходиться на відстані 19 км. до адміністративного центру - с.Трибухівці та  на відстані 39 км. до районного центру;

- село Новоставці, площею 1514000 кв.м., знаходиться на відстані 12 км. до адміністративного центру - с.Трибухівці та  на відстані 32 км. до районного центру;

- село Пилява, площею 1900000 кв.м., знаходиться на відстані 15 км. до адміністративного центру - с.Трибухівці та  на відстані 35 км. до районного центру;

- село Пишківці, площею 3910000 кв.м., знаходиться на відстані  3 км. до адміністративного центру - с.Трибухівці та  на відстані 23 км. до районного центру;

- село Цвітова, площею 171100 кв.м., знаходиться на відстані  5 км. до адміністративного центру - с.Трибухівці та  на відстані 25 км. до районного центру.

 

 10. Вимоги  до конкурсних пропозицій.

10.1. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.
10.2.Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу в письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.
10.3.Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів передбачених конкурсною документацією.
10.4.Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.
10.5.Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті. На якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.
10.6. Пропозиція друкується та підписується  учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином несе учасник. 

 

11. Проведення організатором зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї.

Учасник має право не пізніше ніж за 7 календарних днів до кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій письмово звернутися до організатора конкурсу за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації, який зобов'язаний надати йому роз'яснення протягом 3-х робочих днів - письмову відповідь.

У разі надходження двох чи більше звернень про надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою роз'яснення будь-яких запитів учасників конкурсу. Про місце, дату та час проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

 

12.  Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

Місце: 48431, Тернопільська обл, Чортківський р-н,  с. Трибухівці, вул. Горішня, 46.

Спосіб: особисто або поштою.

Кінцевий строк: 11 січня 2022 року, включно (30 днів з моменту опублікування оголошення на конкурс).

Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються повертаються учасникам конкурсу.

Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журнал обліку. На прохання Учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції з зазначенням дати та часу.

Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

Повідомлення Учасника про зміни або анулювання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у зовнішніх та внутрішніх конвертах, додатково позначених зміни або анулювання відповідно.

Повідомлення про анулювання може також надсилатися засобами зв'язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, з поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

 

13. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Місце: 48431, Тернопільська обл, Чортківський р-н,  с. Трибухівці, вул. Горішня, 46.

Дата: протягом 5 днів з дня закінчення прийняття документації.

Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій організатором конкурсу допускаються представники учасника конкурсу за умови, якщо учасником виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. У разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі конкурсної пропозиції.

Після відкриття конверта внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит конкурсної комісії учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи суті.

Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками. Під час конкурсу ведеться протокол, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справи про його банкрутство;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

 

14. Визнання конкурсу таким, що не відбувся.

Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених «Умовами проведення конкурсу з визначення виконавця послуг із збирання та вивезення побутових відходів на території Трибухівської сільської ради».

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу .

Конкурсні пропозиції, які не були відхилені, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

 

15. Визначення переможця конкурсу та укладення договору.

Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідно якості конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на її засіданні у присутності не менш як половини складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

У разі коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник його пропозиція не булла відхилена, з ним укладається договір на надання послуг на строк, що не перевищує 12 місяців.

З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Трибухівської територіальної громади.

 

16. Розгляд спорів.

Спори, що виникають у зв’язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.  

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь