Трибухівська громада

Тернопільська область, Чортківський район

Рішення "Про сільський бюджет на 2021 рік"

Дата: 04.03.2024 13:09
Кількість переглядів: 42

 

ТРИБУХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БУЧАЦЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я  № 79

 

     23  грудня 2020  року                                                          село Трибухівці 

           

                               

Про сільський бюджет

на 2021 рік

 19535000000                                                                                                      (код бюджету)

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 20, 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії Трибухівської сільської ради з питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 68 989 900  гривень, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 67 523 900 гривень та доходи спеціального фонду сільського  бюджету 1 466 000гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 68 989 900  гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 63 243 900 гривень, та  видатки спеціального фонду  сільського бюджету 5 746 000 гривень;

профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 4 280 000 гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 4 280 000 гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення.

оборотний  залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 30000 гривень, що становить 0,04 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

- резервний фонд сільського бюджету у розмірі 300 000 гривень, що становить 0,47 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком  3 до цього рішення.

3. Затвердити  на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Надати право виконавчому комітету  сільської ради приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції ( з урахуванням частини 6 статті 108 бюджетного кодексу України), а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків ( окремо за загальним та спеціальним фондом бюджету)  за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва відповідно до частини 8 ст.23 Бюджетного кодексу України з наступним внесенням змін до рішення Трибухівської сільської  ради про сільський бюджет.   

5. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.      

6. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2 157 000 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2021 рік:

 1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України)

 2) джерелами формування у частині фінансування є кошти, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України в частині спрямування до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального фонду.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та залишки коштів спеціального фонду .

9. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2  статті 70  Бюджетного кодексу України.

10.  Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

 

11. Надати право фінансовому відділу Трибухівської сільської ради:

1) в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України;                                                                 

2) в процесі виконання сільського бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом програмної класифікації окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету відповідно до п.7 ст.23 Бюджетного кодексу України;

 3) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду та до прийняття рішення Трибухівської сільської ради  «Про сільський бюджет на 2022 рік» за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до ст.43 та ст.73 Бюджетного кодексу України. 

12. Встановити, що відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ здійснюється органами Казначейства України.

 13. Відповідно до статей 20, 22 та 28 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити :

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет  відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких затверджені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання,  природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

14. Установити, що перерахування сум іншої субвенції здійснюється на рахунки загального та спеціального фондів місцевих бюджетів, відкриті в органах Державної казначейської служби, на підставі платіжних доручень.

15. Рішення набуває чинності з 01 січня 2021 року.

16. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Забезпечити  оприлюднення  цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття, відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України, у незалежній громадсько-політичній газеті   Бучаччини  «Нова доба».

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Трибухівської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

     Трибухівський

     сільський голова                                                                                      Олег КОВДРИН

 

 

Додаток 1 https://rada.info/upload/users_files/04392853/f03ce64bd628b8c3a3e832cb920f5767.xls

Додаток 2 https://rada.info/upload/users_files/04392853/778df37d91f2164ca5f19db5960127ec.xls

Додаток 3 https://rada.info/upload/users_files/04392853/62658c7f37ae77249b30aaf7dd68c987.xls

Додаток 5 https://rada.info/upload/users_files/04392853/5bc185b0a1b21c5294e116eb1e515b09.xls

Додаток 6 https://rada.info/upload/users_files/04392853/af34164af5d665324da8ae719922ef16.xls

Додаток 7 https://rada.info/upload/users_files/04392853/b1a85a9858915220c028fa13c1e3577b.xls


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь