A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Трибухівська громада
Тернопільська область, Бучацький район

Проект РІШЕННЯ Про встановлення ставок податків та зборів на 2019 рік на території Трибухівської сільської ради

                                                                                                               П Р О Е К Т  

 

ТРИБУХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БУЧАЦЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

________ СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я № ____

 

від _____________  2018 року

   

Про встановлення ставок податків та зборів

на 2019 рік на території  Трибухівської сільської ради

 

          Відповідно до п.24 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. ст. 7, 8, 10, 12, 14, 269 - 289 Податкового кодексу України та ЗУ "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" з метою поповнення бюджетних надходжень Трибухівської сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Встановити у 2019 році на території Трибухівської сільської ради місцеві податки і затвердити їх ставки:

1.1.Податок на майно, який складається з:

- Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Додаток 1);

- Транспортного податку(Додаток 2);

- Плати за землю (Додаток 3);

1.2 Єдиний податок (Додаток 4).

         2. Встановити у 2019 році на території Трибухівської сільської ради місцеві збори і затвердити їх ставки:

               - Збір за місця для паркування транспортних засобів (Додаток 5);

               - Туристичний збір (Додаток 6).

          3. Дане Рішення Набуває чинності з 1 січня 2019 року, рішення сільської ради від 11.07.2017 року №162  вважати таким, що втратило чинність з 1 січня 2019 року.

           4. Оприлюднити дане рішення на сайті Трибухівської сільської ради та/або на дошці оголошень Трибухівської сільської ради.

          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку.

 

 

 

Трибухівський сільський голова                                                    О.І.КОВДРИН

 

 

 

 

 

 

Додаток №1 до рішення сільської ради №_____         від ____ липня 2018 року

 

Порядок встановлення податку на нерухоме майно,

відмінне від земельноїділянки

 

           1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на території Трибухівської сільської ради.

          2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

              - якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

               - якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

               - якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

     3. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

     4. Не є об’єктом оподаткування:

                - об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

               - об’єкти житлової нерухомості , які  розташовані в зонах відчуження та безумовно(обов’язкового) відселення ,визначені законом , в тому числі їх частки;

               - будівлі дитячих будинків сімейного типу;

               - гуртожитки;

                - житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом , визнана такою згідно за рішенням сільської ради;

               - об’єкти  житлової нерухомості, в тому числі їх  частки, що  належать  дітям – сиротам,  дітям позбавленим батьківського піклування , та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям – інвалідам, які виховуються одинокими  матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта дитину;

               - об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу ,що проводять свою діяльність в тимчасових  спорудах комерційного призначення та на ринках;

               - будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення  промислових підприємств;

                - будівлі, споруди сільськогосподарських  товаровиробників, призначені для використання  безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

                 - об’єкти житлової та нерухомості, які  перебувають у власності  громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

          5. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

          6. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості , в тому числі їх часток, які перебувають  у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі  даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та /або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

          7. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості , в тому числі їх часток , що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі  окремого об’єкта оподаткування на підставі  документів , що підтверджують право власності на такий об’єкт.

          8. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку , зменшується:

               - для квартири /квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв.м;

                - для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв.м;

                - для різних типів об’єктів житлової нерухомості , в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир  та житлового будинку/будинків , у тому числі їх часток) – на 180 кв. метрів.

       Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

          8.1. Трибухівська сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на території об’єднаної громади, з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб  малозабезпечених категорій громадян, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогою малозабезпеченим сім’ям», виключно за умови надання відповідних довідок, виданих уповноваженими установами.

         8.2 Встановлюються пільги з податку , що сплачується на території громади, з об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних  організацій України, статути  яких зареєстровані у встановленому законом порядку , а також для установ па підприємств комунальної форми власності об’єднаної територіальної громади.

        8.3 Пільги з податку , що сплачується  на відповідній територій з об’єктів житлової нерухомості для фізичних  осіб не надаються на :

                  - об’єкт /об’єкти  оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі  затвердженої цим рішенням;

                  - об’єкти оподаткування , що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

          9 Ставки податку:

           9.1 Встановити , що для об’єкта/об’єктів житлової нерухомості , в тому числі їх часток , що перебувають у власності фізичної особи – платника податку , ставки податку на нерухомість становить:

                 - для квартири/квартир незалежно від їх кількості - 0,05% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування;

                 - для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості  - 0,05% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. м бази оподаткування.

           9.2 Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості , що перебувають у власності юридичних осіб, встановлюються у розмір 1% мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

            9.3 Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості , що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр;

                - будівлі готельні – 1%;

                - будівлі офісні – 1%;

                - будівлі торговельні - 1%;

                - гаражі – 1%;

                - будівлі промислові та склади – 1%;

                - будівлі для публічних виступів ( казино, ігорні будинки) -1%;

                - господарські (присадибні ) будівлі – 0%;

                - інші будівлі – 1%.

           9.4 Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року за 1 кв. метр:

                - будівлі готельні – 1%;

                - будівлі офісні – 1%;

                - будівлі торговельні -1%;

                - гаражі – 1%;

                - невиробничі будівлі та склади  – 1%;

                - будівлі для публічних виступів ( казино, ігорні будинки) -1%;

                - інші будівлі – 1%.

           9.5 Пільгові категорії платників, передбачені  підпунктами 1.8.1 , 1.8.2 пункту 1.8  звільняються від сплати податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості , що перебувають у власності фізичних та  юридичних осіб.

          10. Базовий податковий (звітний)  період дорівнює календарному року.

          11. Обчислення суми податку з об’єкта /об’єктів житлової на нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем  податкової адреси ( місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

        Податкове /податкові  повідомлення – рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 Податкового кодексу України  та відповідні платіжні реквізити, Трибухівської сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової  та /або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його  податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

       Щодо новоствореного (нововведеного)  об’єкта житлової та /або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою – платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

        За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку , загальна площа якого перевищує 300 кв.м. (для квартири) та /або  500 кв.м. ( для  будинку), сума податку збільшується  на 25000 грн на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості ( його частку).

        Контролюючі органи за місцем проживання ( реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані ( вручені) платнику податку податкові повідомлення – рішення про сплату податку у порядку , встановленому центральним органом виконавчої влади , що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

          12. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою , встановленою у порядку , передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу , з розбивкою  річною суми рівними частками поквартально.

         Щодо новоствореного ( нововведеного) об’єкта житлової  та /або нежитлової нерухомості  декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця  в якому виникло право власності на такий об’єкт.

       13. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця , в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування , а для нового власника – починаючи з місяця , в якому виникло право власності.

         Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

        14. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до бюджету Трибухівської сільської ради згідно з положенням Бюджетного кодексу України.

         15. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

                - фізичними особами  -  протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;

                - юридичними особами  - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітний кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

         16. Відповідальність за несплату податкового зобов’язання.

   За невиплату або ухилення від сплати податку настає відповідальність згідно чинного законодавства.

 

 

 

Секретар Трибухівської

сільської ради                                                                          Л.М.ПОСЕЛЮЖНА

 

 

 

 

 

Додаток №2 до рішення сільської ради №____         від ___ липня 2018 року

Земельний податок ( плата за землю)

 

         1. На території Трибухівської сільської ради платниками земельного податку є:

            - власники земельних ділянок, земельних часток ( паїв);

            - землекористувачі.

         Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування та звітності (четверта група платнпків),  встановлюються главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу  та Додатком 2 цього рішення.

          2.Обєкти оподаткування земельним податком:

                - земельні ділянки, які перебувають у власності або користування;

                - земельні частки (паї), які перебувають у власності.

          3.База оподаткування земельним податком.

            Базою оподаткування є:

            - нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнтаіндесації;

            -    площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

           4. Оподаткування земельних ділянок , наданих на землях лісогосподарського призначення ( незалежно від місцезнаходження), земельним податком:

                - податком за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

                - ставку податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 5 цього додатку.

           5. Ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження).

           5.1. Ставки податку за земельні ділянки , нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється для земельних ділянок  в межах населеного пункту зайнятих:

         - житловим фондом – 0,1% від їх нормативно грошової оцінки,

         - садовими будинка фізичних осіб - 0,1% від їх нормативно грошової оцінки,

          - дачними будинками фізичних осіб - 0,1% від їх нормативно грошової оцінки,

         - садівницькими товариствами – 0,1% від їх нормативно грошової оцінки,

         - австоянками для зберігання особистих транспортних засобів, які використовуються без отримання прибутку, гаражно – будівельними, дачно – будівельними та індивідуальними гаражами 0,1% від їх нормативно грошової оцінки,

          - для здійснення підприємницької діяльності  не сільськогосподарського призначення – 1% від їх нормативно грошової оцінки;

          - надані підприємствам промисловості, зв’язку, енергетики, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач – 3 % від їх нормативно грошової оцінки;

           - земельні ділянки залізничного транспорту – 2% від їх нормативно грошової оцінки;

          - земельні ділянки водного фонду -3 %.

           5.2. Для сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) та земель загального користування – 0,8% від їх нормативно грошової оцінки;

           5.3. Ставки податку встановлюється у розмірі 5% від їх нормативно грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання ( крім державної та комунальної власності).

           6. Ставки земельного податку за  земельні ділянки, розташовані за межами  населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

           6.1. Ставки податку за земельні ділянки несільськогосподарських угідь – 3%.

          6.2. Ставки податку за земельні ділянки надані садівницьким товариствам, у тому числі зайняті садовими та дачними будинками фізичних осіб – 0,1 %.

          6.3. Ставки податку сільськогосподарських угідь у розмірі – 0,5 % від середньо обласної нормативно грошової оцінки землі.

          6.4. Ставки податку за земельні ділянки водного фонду – 3 %.

           6.5. Ставки податку для інших земель, які знаходяться за межами населеного пункту – 5% від їх нормативно грошової оцінки землі.

          7. Пільги щодо спати  земельного податку для фізичних осіб.

          7.1. Від сплати  земельного податку звільняються наступні категорії фізичних осіб:

             - інваліди першої і другої групи та інваліди дитинства;

             - фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до18 років;

             - пенсіонери (за віком);

             - ветерани війни;

             - ветерани УПА;

             - реабілітовані;

             - учасники війни, діти війни;

             - учасники бойових дій;

             - учасники АТО або члени їх сімей;

             - фізичні особи, визнані законом особами, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катасрофи.

          7.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для вказаних категорій фізичних осіб, поширюється на всі земельні ділянки за кожним видом  використання у межах граничних норм;

             - для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

            - для будівництва  та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більш як 0,25 гектара;

             - для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

             - для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

             - для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

         7.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачів  за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду єдиного податку четвертої групи.

         7.4. Від сплати земельного податку звільняються наступні категорії юридичних осіб:

             - неприбуткові підприємства, установи, організації, також заклади і установи фізичної культури і спорту;

             - підприємства, установи, організації комунальної форми власності Трибухівської об’єднаної територіальної громади;

             - санаторно – курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

             - громадські організації інвалідів України, підприємства та організації , які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю  де протягом календарного місяця  кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови , що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 % суми загальних витрат на оплату праці.

           Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати  цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України « Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

            У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів , їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, про індексовані з урахуванням  інфляції , а також штрафні санкції згідно із законодавством;

       - бази олімпійської та параолімпійської  підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

       - дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежного  від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

          8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

             Не сплачується за:

       -  землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

        -  землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться  за межами смуг відведення, якщо  на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

    а) паралельні об’їзні дороги, поромні  переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові  споруди, вловлюючі з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

    б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно – мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 % акцій ( часток, паїв) належить державі;

           - земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх  у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

          -     земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

          -     земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування кулькових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

           9. Особливості оподаткування плати за землю.

   Трибухівська сільська рада встановлює ставки плати за землю, що сплачується на території Трибухівської сільської ради.

        До 25 грудня року включно, що передує звітному, рішення сільської ради щодо ставок земельного податку та надання пільг зі сплати земельного податку юридичним та /або фізичним особам подаються відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки , якщо інше не встановлено окремим законом.

         Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа місяця кварталу, що настає за звітним кварталом  у якому відбулися зазначені зміни.

       Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з  місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право. Рішення щодо встановлення пільги приймається Трибухівською сільською радою з урахуванням  підпунктом 12.3.7. ст. 12 Податкового кодексу України.

         Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі  будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими  будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

         Ця норма  не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд ( їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним , загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

          10.Податковий період для плати за землю

              - Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

             - Базовим податковим (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності  та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців). 

         11.Порядок обчислення плати за землю:

         11.1 Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земелього кадастру.

          Центральні органи виконавчої влади,  що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповіного контролюючого органу за місцезнадженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

         11.2 Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку передбаченому ст. 46 Податкового Кодексу, з розбивкою робочої суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка  (витяг) про розмір нормативно грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативно грошової оцінки землі.

        Платники плати за землю має право щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку  подання податкової  декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

           11.3  За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

          У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землюподає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни:

          11.4. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення- рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному ст.58 Податкового Кодексу.

           11.5. У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

           У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

           11.6. За земельну ділянку на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

             - у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

             - пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

             - пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

             За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівля, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

            11.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до п. 281.1 ст. 281 Податкового Кодексу та п. 3.7.1 цього розділу за земельні ділянки,що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

             Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

            12. Строк плати за землю:

            12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

             У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

             12.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

              12.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

              12.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за початковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за звітнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

              12.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення –рішення.

              12.6. При переході права власності на будівлю , споруду ( їх частину) податок за земельні ділянки , на яких розташовані такі будівлі , споруди ( їх частини) , з урахуванням  прибудинкової території на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності  на таку земельну ділянку.

              12.7. У разі надання в оренду земельних ділянок ( у межах населених пунктів), окремих будівель ( споруд) або їх власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду . обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель ( їх  частин).

              13. Власник нежило приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

              14. Орендна плата:

              14.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

               14.2. Відділ земельних відносин Трибухівської сільської ради, який відповідає за укладенням договорів оренди землі, повинен до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місцем, у якому відбулися зазначені зміни.

         Перелік орендарів, з якими укладено договори оренди землі комунальної форми власності об’єднаної територіальної громади, подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2015 року № 783.

             14.3. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

             14.4. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

              14.5. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

            14.6. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

         - не може бути меншою 3% нормативно грошової оцінки;

         - не може перевищувати 12 % нормативно  грошової оцінки;

         - може перевищувати граничний розмір орендної плати  у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

           14.7. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

           14.8. Податковий період, порядок обчислення орендної плати , строк сплати та порядок її зарахування до бюджету застосовується відповідно до вимог цього розділу.

           15. Відповідальність за несплату податкового зобов’язання.

             За невиплату або ухилення від сплати податку настає відповідальність згідно чинного законодавства.

 

 

 

Секретар Трибухівської

сільської ради                                                                          Л.М.ПОСЕЛЮЖНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3 до рішення сільської ради №___         від ___ липня 2018 року

 

Транспортний податок

 

        1. Платниками транспортного податку на території громади є фізичні особи та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно чинним законодавством власні легкові автомобілі , що відповідно до пункту 2.2. є об’єктами оподаткування.

         2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі , з року випуску яких минуло не більше 5 років ( включно) та середньоринкова вартість яких становить 750 розмірів мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня податкового ( звітного) року.

      Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади , що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля та розміщується на його офіційному веб – сайті.

          3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

         4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2.

         5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

         6. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

         7. Податкове/податкові повідомлення – рішення про сплату суми/сум  податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику  контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового  податкового ( звітного) періоду ( року).

         Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця , в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після торимання інформації про перехід права власності.

          Нарахування податку та надсилання ( вручення) податкових повідомлень – рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам  здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

         8. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частинами поквартально.

        Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

           9. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом року податок  обчислюється попереднім власникам за період з 1 січня цього року до почанку того місяця , в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування , а а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

        Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

         10. За об’єкти оподаткування , придбані протягом року , податок сплачується пропорційно кількості місяців . які залишились до кінця року , починаючи з місяця , в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

         11. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року, податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг ( досягне) 5 років.

         12. У разі незаконного заволодіння третьою особою легкового автомобіля , який відповідно до цього розділу є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцям , в якому мав місце факт незаконного заволодіння легкового автомобіля, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань ,виданим уповноваженим державним органом.

      У разі повернення легкового автомобіля його власнику ( законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця , в якому легковий автомобіль було повернено відповідно слідчого, прокурора, чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови ( рішення) протягом 10 днів з моменту  отримання.

    У разі незаконного заволодіння третьою особою легкового автомобіля , який відповідно до цього розділу є об’єктом оподаткування , уточнююча декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів здня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

      У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декекларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого , прокуратура чи винесення ухвали суду.

       Фізичні особи – платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем  своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

  • об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;
  • розміру ставки податку;
  • нарахованої суми податку.

       У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів  та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, які підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування, документів, що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення – рішення. Попереднє податкове – рішення  вважається скасованим ( відкликаним).

             Фізичні   особи – нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування.

           13. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до бюджету Трибухівської сільської ради згідно з положенням Бюджетного кодексу України.

           14. Транспортний податок сплачується:

                      - фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;

                      - юридичними  особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.   

 

 

 

Секретар Трибухівської

сільської ради                                                                           Л.М.ПОСЕЛЮЖНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №4 до рішення сільської ради №____         від ___ липня 2018 року

Встановлення ставок єдиного податку.

 

      1. Платниками єдиного податку є суб’єкти малого підприємництва – фізичні та юридичної особи з податковою адресою Трибухівської сільської ради, Бучацького району, Тернопільської області, які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, і які самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів та отримали свідоцтва платника єдиного податку.

      2. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

      2.1. Платники єдиного податку першої групи – це фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

     2.2. До другої групи платників єдиного податку належать – фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупність таких критеріїв:

     - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

     - обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

     Вичерпний перелік видів послуг, які розуміються як побутові послуги населенню, що надаються першою та другою групами платників єдиного податку, визначений п. 291.7 ст. 291 Податкового Кодексу України.

     Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

       2.3. Третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень;

        2.4. Четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітній) рік дорівнює або перевищує 75%.

        3. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

        - виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

        - послуги з ремонту взуття;

        - виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

        - виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

        - виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

        - виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

        - виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

        - виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

        - додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

        - послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

        - виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

        - послуги з ремонту трикотажних виробів;

        - виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

        - послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

        - виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

         - послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

         - виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

         - послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

         - виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

          - технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

          - послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо - і відеоапаратури;

          - послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

           - послуги з ремонту годинників;

           - послуги з ремонту велосипедів;

           - послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

           - виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

           - послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

           - виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

             - послуги з ремонту ювелірних виробів;

             - прокат речей особистого користування та побутових товарів;

             - послуги з виконання фото робіт;

             - послуги з оброблення плівок;

             - послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

              - послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

              - вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

              -  послуги перукарень;

              - ритуальні послуги;

              - послуги пов’язані з сільським та лісовим господарством;

              - послуги домашньої прислуги;

              - послуги пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

            4. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитино до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

             5. Якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, він стає платником податку у відповідності до підпунктів 291.4.3.-291.4.6 Податкового кодексу.

              5.1. Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітній) рік, дорівнює або перевищує 75%.

              6. Не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп:

              6.1. Суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють:

                - діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

                - обмін іноземної валюти;

                - виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібни продажем пива та столових вин);

                - видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

               - видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

                 - діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом ІІІ Податкового кодексу;

               - діяльність з управління підприємствами;

               - діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності що не підлягає ліцензуванню);

                - діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

               - діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

               6.2. Фізичні особи – підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту;

               6.3. Фізичні особи – підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 га, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 кв.м, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 кв.м;

               6.4. Страхові ( перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом, реєстратори цінних паперів;

              6.5. Суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток ,що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку , дорівнює або перевищує 25 %;

              6.6. Представництва, філії відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

              6.7. Фізичні та юридичні особи – нерезиденти;

               6.8. Суб’єкти господарювання , які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг , крім безнадійного податкового боргу , що виник внаслідок дії обставин непереборної сили ( форс – мажорних обставин).

              7. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

              7.1. Суб’єкти господарювання , у яких понад 50 % доходу , отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід  від реалізації декоративних рослин ( за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування , та продуктів їх переробки),диких тварин і птахів , хутряних виробів і хутра ( крім хутрової сировини);

            7.2. Суб’єкти господарювання , що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів , крім виноматеріалів виноградних ( коди згідно з УКГТ ЗЕД 2204 29 – 2204 30 ), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;

           7.3. Суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового ( звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин не переробної сили ( форс – мажорних обставин).

           8. Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи:

           8.1. Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм , озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

           8.2. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара  сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації , визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року до порядку , встановленого розділом ХІІ Податкового кодексу.

           Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду ( внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в Тернопільській області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІ Податкового кодексу.

           8.3. Підставою для нарахування єдиного податку  платникам четвертої  групи є дані державного  земельного кадастру  та/або дані з державного реєстру речових прав  на нерухоме майно.

      Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння податку у порядку , встановленому Кабінетом Міністрів України.

          9. Ставки єдиного податку:

           Трибухівською сільською радою встановлюються ставки єдиного податку для першої і другої групи платників. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності , з розрахунку на календарний місяць:

             9.1. для першої групи  платників встановлюються ставки єдиного податку у розмірі 10 % розміру прожиткового мінімуму;

            9.2. для другої групи  платників встановлюються у розмірі 20 % розміру  мінімальної заробітної плати.

           У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом  та перспективним планом формування території громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цим пунктом для відповідної групи єдиного податку.

          10. Податковим (звітним) період для платників єдиного податку першої та другої та четвертої груп є календарний рік.

           Податковим ( звітним) період для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

           Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного)  періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового ( звітного) періоду.

          Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників – період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

            Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

           11. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.

           11.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

             Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного  звітного року.

            У разі якщо Трибухівська сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у  порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4. п. 12.3 ст. 12 Податкового Кодексу.

            11.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

              11.3. Платники  єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

              11.4. Сплата єдиного податку платниками першої – третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

              11.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю  найманих осіб , звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби , підтвердженої копією  листка (листів) непрацездатності, якщо вона  триває 30 і більше календарних днів.

            12. Платники єдиного податку четвертої групи:

             12.1. Самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого  поточного року подають відповідному контролюючому органу  за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 цього Податкового кодексу;

        12.2. Сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

          у І кварталі – 10 %;

          у ІІ кварталі – 10%;

          у ІІІ кварталі – 50 %;

          у ІV кварталі – 30 %

        12.3. Утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося утворення (виникнення права на земельну ділянку), а надалі – у порядку, визначеному підпунктом 295.9.2,  п. 295.9 Податкового кодексу.

       12.4. Що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді, зобов’язані подати у період до їх фактичного припинення контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок уточнену податкову декларацію;

       12.5. Зобов’язані  у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв’язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування:

            уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;

            подати протягом 20 календарних днів місяця, що  настає за звітним періодом,  контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки  декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку;

        12.6. У разі надання сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в оренду іншому платникові податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації. У декларації орендаря така земельна ділянка не враховується;

        12.7. У разі оренди ними сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в особи, яка не є платником податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації;

        12.8. Перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

         13. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідного до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

          14. Інші особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою І розділу XIV Податкового кодексу.

 

 

 

Секретар Трибухівської

сільської ради                                                                   Л.М.ПОСЕЛЮЖНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №5 до рішення сільської ради №____         від ___ липня 2018 року

Збір за місця для паркування транспортних засобів

             1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які згідно з рішенням сільської ради організовують та проводять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках на території Трибухівської сільської ради.

           2. Об’єктом оподаткування  є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради спеціально  відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету,  за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених ст. 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

            3. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

            4. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв.м площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 % мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

            5. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

             6. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.

    Базовий податковий (звітній) період дорівнює календарному кварталу.

             7. Уповноважити виконавчий комітет Трибухівської сільської ради за зверненнями суб’єктів господарювання надавати дозвіл на провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів з подальшим затвердженням рішення виконавчого комітету рішенням сільської ради.

 

Секретар Трибухівської

сільської ради                                                                      Л.М.ПОСЕЛЮЖНА

Додаток №6 до рішення сільської ради №_____         від ___ липня 2018  року

 

Встановлення туристичного збору

                1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Трибухівської сільської ради, на якій діє дане рішення сільської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (поживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

                 2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

                  - постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території громади;

                  - особи, які прибули у відрядження;

                  - інваліди, діти – інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей – інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

                  - ветерани війни;

                  - учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

                  - особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально – профілактичних, фізкультурно – оздоровчих та санаторно – курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

                  - діти віком до 18 років;

                  - дитячі лікувально – профілактичні, фізкультурно – оздоровчі та санаторно – курортні заклади.

                3. Ставка встановлюється у розмірі 1% до бази справляння збору, визначеної п.4 цього додатку.

                4. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених п.5, за вирахуванням податку на додану вартість.

              До вартості проживання не включається витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (ввіз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

                 5. Згідно з рішенням сільської ради справляння збору може здійснюватися:

               - адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно – курортними закладами;

               - квартирно – посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування  за договором найму;

               - юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з сільською радою.

             Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею) і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

               6. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду за місцезнаходженням податкових агентів.

            Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

             7. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

             8. Уповноважити виконавчий комітет Трибухівської сільської ради, за зверненням суб’єктів господарювання, створити перелік податкових агентів які справлятимуть туристичний збір на території Трибухівської сільської ради та подати даний перелік  на затвердження сільської ради, після чого інформувати контролюючий орган.

               

Секретар Трибухівської

сільської ради                                                                             Л.М.ПОСЕЛЮЖНА

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь