A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Трибухівська громада
Тернопільська область, Бучацький район

Положення про порядок здійснення Трибухівською сільською радою Бучацького району Тернопільської області державної регуляторної політики

 

ТРИБУХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БУЧАЦЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я   № 328

14 грудня 2017  року                                                                          село Трибухівці                                          

Про затвердження Положення про

порядок здійснення Трибухівською

сільською радою Бучацького району

Тернопільської області державної

регуляторної політики

 

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою реалізації повноважень сільської ради у здійсненні державної регуляторної політики, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Положення про порядок здійснення Трибухівською сільською радою Бучацького району Тернопільської області державної регуляторної політики згідно додатку  до цього рішення, що додається.

 

  1. Секретарю  сільської ради оприлюднити Положення про порядок

здійснення Трибухівською сільською радою Бучацького району Тернопільської області державної регуляторної політикишляхом розміщення на офіційній сторінці сільської ради в мережі Інтернет.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

сільської ради з питань планування соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова

О.І.Ковдрин

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

до Рішення ІІ пленарного засідання одинадцятої сесії сьомого скликання

Трибухівської сільської ради

                                                                                              № 328 від 14.12.2017 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ІІ пленарного засідання одинадцятої сесії сьомого скликання

Трибухівської сільської ради

№ 328 від 14.12.2017 року.

 Сільський голова

___________ О.І.Ковдрин

 

 

Положення

       про порядок здійснення Трибухівською сільською радою                              Бучацького району Тернопільської області                                                  державної регуляторної політики

 

1.Загальні положення

1.1. Положення про порядок здійснення Трибухівською сільською радою Бучацького району Тернопільської області (далі – сільська рада) державної регуляторної політики (далі – Положення) розроблено з метою реалізації повноважень сільської ради у здійсненні державної регуляторної політики, встановлення єдиного підходу до обґрунтування проектів та прийняття прозорих, ефективних та економічно доцільних регуляторних актів, а також усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності.

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», Регламенту роботи Трибухівської сільської  ради  Бучацького району Тернопільської  області.

1.3. Положення регулює процеси підготовки проектів регуляторних актів, прийняття регуляторних актів, офіційного оприлюднення прийнятих регуляторних актів, відстеження їх результативності, перегляду, оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності та звітування про здійснення державної регуляторної політики.

1.4. Відповідальною постійною комісією по здійсненню сільською радою державної регуляторної політики є постійна комісія сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (далі – відповідальна постійна комісія).

1.5. В цьому Положенні основні терміни застосовуються у такому значенні:

регуляторний акт – рішення сільської ради нормативно-правового характеру, яке або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між сільською  радою та суб’єктами господарювання;

аналіз регуляторного впливу – документ, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

 

2.Підготовка проектів регуляторних актів

2.1. Підготовка проектів регуляторних актів передбачає:

2.1.1. планування діяльності сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів;

2.1.2. розроблення проектів регуляторних актів;

2.1.3. підготовка аналізу регуляторного впливу;

2.1.4. оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу з метою одержання зауважень і пропозицій;

2.1.5. проведення обговорення проекту регуляторного акта;

2.1.6. розгляд проектів регуляторних актів.

 

2.2. Планування діяльності сільської ради з                                                 підготовки проектів регуляторних актів

2.2.1. Сільська рада затверджує плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 31 грудня поточного року.

2.2.2. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

2.2.3. Затверджений план сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів, а також відповідні зміни до нього, оприлюднюються після їх затвердження шляхом розміщення на офіційному веб-сайті сільської ради в мережі Інтернет.

 

2.3. Розроблення проектів регуляторних актів

2.3.1. Розробником проектів регуляторних актів можуть бути депутати сільської ради, виконавчий комітет сільської ради або його структурні підрозділи, постійні комісії сільської ради, а також особа чи група осіб, що уповноважені розпорядженням сільського голови розроблювати проекти регуляторних актів.

 

2.4. Підготовка аналізу регуляторного впливу

2.4.1. Підготовка аналізу регуляторного впливу (далі – АРВ) здійснюється розробником проекту регуляторного акта в порядку, встановленому ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

2.4.2. У разі внесення на розгляд сільської ради проекту регуляторного акта без АРВ відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи уповноваженій особі, яка внесла цей проект.

 

 

 

 

 

 

2.5. Оприлюднення проекту регуляторного акта та АРВ з метою одержання зауважень і пропозицій.

2.5.1. Оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій проектів регуляторних актів проводиться до внесення цих проектів на розгляд сільської ради.

2.5.2. За рішенням відповідальної постійної комісії:

2.5.2.1. оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сільської ради;

2.5.2.2. можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сільської ради.

2.5.3. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, проект регуляторного акта та відповідний АРВ оприлюднюється в порядку та строки, встановлені ст. ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Трибухівської сільської ради в мережі Інтернет.

 

2.6. Проведення обговорення проекту

регуляторного акта

2.6.1. Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сільської ради, та відповідного АРВ надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та постійній комісії сільської ради, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта (далі – профільна постійна комісія).

2.6.2. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного АРВ, одержані протягом встановленого ч. 6 ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» строку, підлягають обов’язковому розгляду розробником цього проекту. За  результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

 

2.7. Розгляд проектів регуляторних актів

2.7.1. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд сільської ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.7.2. На підставі АРВ, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сільської ради, відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.7.3. При представленні на пленарному засіданні сільської ради проекту регуляторного акта розробники проектів та голова відповідальної постійної комісії доповідають висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

3. Прийняття регуляторного акта.

3.1. Прийняття регуляторного акта здійснюється в порядку, встановленому Регламентом роботи Трибухівської сільської ради  Бучацького району Тернопільської області для прийняття рішень сільської ради.

 

 

4. Офіційне оприлюднення прийнятих регуляторних актів.

4.1. Прийняті сільською радою регуляторні акти офіційно оприлюднюються в порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

5. Відстеження результативності регуляторних актів та їх перегляд.

5.1. Відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих сільською радою, здійснюється розробником проекту регуляторного акта в порядку, встановленому ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

5.2. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Трибухівської сільської ради Бучацького району Тернопільської області.

5.3. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого сільською радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до профільної постійної комісії.

5.4. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого сільською радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає розробник проекту цього регуляторного акта.

 

6. Систематизація регуляторних актів.

6.1. Ведеться журнал обліку регуляторних актів ( додаток )
 

7. Оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.

6.1. Сільська рада інформацію про здійснення регуляторної діяльності розміщує на офіційному веб-сайті Трибухівської сільської ради.

 

8. Звітування про здійснення державної регуляторної політики.

7.1. Сільська рада заслуховує щорічний звіт голови сільської ради про здійснення державної регуляторної політики.

7.2. Відповідальна постійна комісія попередньо розглядає питання щодо звіту голови сільської ради про здійснення державної регуляторної політики.

7.3. Щорічний звіт голови сільської ради про здійснення державної регуляторної політики оприлюднюється на офіційному веб-сайті Трибухівської сільської ради.

 

Секретар сільської ради                                                    Л.М.Поселюжна

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь