A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Трибухівська громада
Тернопільська область, Чортківський район

План соціально-економічного розвитку Трибухівської сільської ради (Трибухівської ОТГ) на 2018-2020 роки

Україна

Трибухівська сільська  рада  об’єднаної територіальної громади Бучацького району Тернопільської області

 

 

Затверджено

рішенням __________ сесії

Трибухівської сільської ради

від ____ _______2017р. №______

 

 

ПЛАН

соціально-економічного та культурного розвитку

Трибухівської сільської ради                                на 2018-2020 рр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Трибухівці

2017 рік

 

ЗМІСТ

Вступ.

1. Аналітична частина плану соціально-економічного та культурного розвитку Трибухівської сільської ради на 2018-2020 роки:

1.1. Соціально-економічна характеристика Трибухівської  сільської ради об’єднаної територіальної громади (ОТГ).

1.1.1. Загальна характеристика.

1.1.2. Демографічна ситуація.

1.1.3. Стан розвитку інфраструктури:

- Транспортна інфраструктура.

-  Енергопостачання та комунальні послуги.

-  Засоби масової інформації.

-  Екологія.

-  Освіта.

-  Культура.

-  Соціальне забезпечення.

-  Споживчий ринок.

-  Економіка.

-  Охорона здоров’я.

-  Фінансово-бюджетна складова.

1.1.4. SWOT – аналіз.

-  Порівняльні переваги, виклики і ризики Трибухівської громади.

2. Цілі та пріоритети розвитку Трибухівської  ОТГ.

2.1. Основні цілі розвитку громади.

2.2. Пріоритетні напрямки розвитку громади на 2018-2020 роки.

         3. Завдання та механізми реалізації плану соціально – економічного розвитку Трибухівської ОТГ.

         3.1. Завдання реалізації Плану соціально-економічного розвитку Трибухівської ОТГ.

3.2. Шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки, соціальної сфери та досягнення поставлених цілей і завдань.

3.3 Заходи з реалізації Плану соціально-економічного розвитку громади на 2018-2020 роки.

4. Фінансове забезпечення реалізації плану соціально – економічного розвитку Трибухівської ОТГ.

5. Моніторинг та оцінка ефективності реалізації плану соціально – економічного розвитку Трибухівської ОТГ.

 

Додатки:

Додаток №1 Перелік показників соціально-економічного розвитку  об’єднаної територіальної громади

Додаток №2 «Перелік   проектів/програм розвитку місцевого самоврядування та першочергових завдань які плануються впровадити Трибухівською ОТГ в 2018-2020 роках в розрізі щорічного фінансування».

Додаток №3 «Перелік   проектів/програм розвитку місцевого самоврядування та першочергових завдань в 2017 році, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад».

1. Вступ

 

Методологічною основою розроблення Програми є постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 411 “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки” та наказ Мінрегіону від 30.03.2016 року №75 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади”.

 

В основі проекту Програми враховані ключові положення, визначені Стратегією розвитку Тернопільської області на період до 2020 року (затверджена рішенням Тернопільської обласної ради від 04.01.2016 № 28) та Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року (затверджений рішенням Тернопільської обласної ради від 02.08.2017 № 694).

 

Програма розроблена виконавчим комітетом на основі аналізу ситуації в господарському комплексі на підвідомчій території за два останні роки, прогнозів та пропозицій підприємств, установ та організацій щодо соціально-економічного розвитку з урахуванням фінансових можливостей та місцевих ресурсів.

 

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», рішення Трибухівської сільської  ради сьомого скликання, одинадцятої сесії від 20 вересня  2016 року №211  утворена Трибухівська об’єднана територіальна громада (ОТГ) з центром у селі Трнибухівці.

 

Відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад, територіальна громада повинна забезпечити виконання політичної, економічної, соціально - культурної та екологічної функцій. Для закріплення позитивних тенденцій та вирішення проблемних питань економічного і соціального розвитку територіальної громади, координації роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, комунальних підприємств необхідно розробити чіткий план дій – План економічного і соціального розвитку Трибухівської сільської  ради об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (далі – План).

 

Законодавчим підґрунтям розроблення Плану є:

 • Конституція України;
 • Закон України “Про засади державної регіональної політики”;
 • Закон України  “Про стимулювання розвитку регіонів”;
 • Закон України  "Про місцеве самоврядування в Україні"; 
 • Закон України "Про транскордонне співробітництво";
 • Закон України  "Про регулювання містобудівної діяльності";
 • Закон України  "Про державні цільові програми";
 •  Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України";
 • Закон України  "Про Генеральну схему планування території України";
 • та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 • Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року;

Головною метою Плану є створення умов для економічного зростання та удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів, та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади,  доступності широкого спектру соціальних послуг та зростання добробуту населення.

 

План ґрунтується на аналізі розвитку  сільської економіки, поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально - економічного розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, та визначає оперативні цілі і заходи економічної та соціальної політики міської влади, критерії ефективності її реалізації на основі прогнозних показників економічного і соціального розвитку на 2018-2020 роки.

 

Відповідно до оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку ОТГ  та наявних проблем, у Плані визначено цілі та завдання соціальної та економічної політики на 2018-2020 роки  та  передбачено комплекс взаємопов’язаних заходів із зазначенням джерел їх фінансування.

 

Основною метою Плану є загальне підвищення суспільного добробуту населення.

План є основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного розвитку Трибухівської ОТГ на 2018-2020 роки.

 

Відповідальні за виконання заходів Плану – виконавчий комітет  Трибухівської сільської  ради, постійні комісії, відділи та структурні підрозділи ОТГ в межах компетенції та повноважень.

За кожним напрямом сформульовані проблемні питання, ризики та критерії ефективності. Прогнозні, кількісні та якісні критерії ефективності будуть досягнуті лише при виконанні намічених завдань та заходів.

 

Реалізацію заходів Плану буде забезпечено за наявності фінансування з державного, обласного та сільського бюджетів, коштів підприємств, міжнародних фінансових організацій та інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України.

У процесі виконання План може уточнюватися. Зміни і доповнення до Плану затверджуватимуться рішеннями сесій сільської  ради.

 

 

1. Аналітична частина плану соціально-економічного та культурного розвитку Трибухівської сільської ради на 2018-2020 роки:

 

1.1. Соціально-економічна характеристика  Трибухівської сільської ради об’єднаної територіальної громади

 

1.1.1 Загальна характеристика

 

 

 

Територія Трибухівської  об’єднаної територіальної громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Бучацького  району Тернопільської  області.

Адміністративний центр громади знаходиться в с. Трибухівці, яке розташоване на відстані 72 км. від обласного центру – Тернопіль

Територія Трибухівської громади складає 61030000 кв. м., що становить 1,43% від території Бучацького району.

Територія громади межує з:

1) північного сходу – Пилявською сільською радою;

2) північного заходу – Підзамочківською сільською радою;

3) півночі – Медведівською сільською радою;

4) сходу – Чортківським районом;

5) південного заходу – Сороківською  сільською радою;

6) півдня – Цвітівською сільською радою;

7) заходу – Бучацькою міською радою.

До складу Трибухівської громади входить 2 населених пункти з наступною віддаленістю та площею:

Таблиця 1

Назва населеного пункту

Загальна

площа

кв.м.

В т.ч. площа

населеного пункту кв.м.

Відстань до центру ОТГ (кілометри доріг)

Відстань до районного центру

1.

Адміністративний центр ОТГ –Трибухівська сільська рада об’єднаної територіальної громади Бучацького району Тернопільської області

Село Трибухівці

44340000

9346000

Х

4 км

2.

Село Пишківці

16690000

3910000

5 км

3 км

 

1.1.2. Демографічна ситуація

Сучасна демографічна ситуація в Трибухівській об’єднаній територіальній громаді, як і в цілому в районі, склалася під впливом історичного розвитку території, природного та механічного руху населення.

В загальній структурі населення громади перше місце посідає село Трибухівці  з чисельністю сільського населення в 4102 осіб,   а село Пишківці посідає друге місце  населення, якого   складає  1298 осіб.

Статевий та віковий склад населення відображає загальні демографічні тенденції як області, так і країни в цілому. Кількість жіночого населення на 15,5 % перевищує чоловіче. Економічно активне населення у віці 18-59 років складає близько 64% від загальної кількості населення, населення пенсійного віку – понад 19%.

На території громади, як і в цілому в області на сьогодні гостро стоїть проблема раціонального використання робочої сили, її правильний розподіл між галузями господарства, ліквідація безробіття, тощо. На сьогодні дуже актуальною є необхідність постійного підвищення якості робочої сили. Високий освітній рівень та загальна культура, глибока професійна підготовка, творче ставлення до праці стає обов'язковою умовою високопродуктивної праці. Зростає кількість працюючих з вищою освітою, причому найвищий освітній рівень мають штатні працівники державного управління та фінансової діяльності. В той же час найнижчий освітній рівень мають штатні працівники сільського господарства. За даними Бучацького  районного центру зайнятості станом на 01.10.2017 року на обліку перебуває 29  безробітних.

 

1.1.3. Стан розвитку інфраструктури

Транспортна інфраструктура

          Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у внутрішніх, так і в зовнішніх зв’язках громади. На території громади розроблені транспортні маршрути як обласного, так і районного значення. Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами здійснюється приватними перевізниками. В громаді налагоджені внутрішньо-пасажирські перевезення між населеними пунктами громади та іншими селами, що входять в склад Бучацького  району.

У цілому по громаді мережа доріг загального користування забезпечує транспортне сполучення між населеними пунктами. Всі населені пункти забезпечені під’їздами з твердим покриттям. Транспортне сполучення забезпечує доступність до районних та обласних центрів.

Територію громади перетинають автомобільні дороги, серед яких в       с. Трибухівці є автомобільний шлях Т 2001  територіального значення  в Тернопільській області. Стан - хороший. Загальна протяжність автомобільних доріг місцевого значення загального користування, що знаходяться на території Трибухівської  ОТГ становить 41,5 км. Стан - задовільний. Крім того, ціла мережа інших доріг в населених пунктах та між ними, більшість з яких цілком чи частково з твердим покриттям.

Одним з найважливіших питань об’єднаної громади є стан дорожнього покриття, який як в межа населених пунктів, так і поза ними, знаходиться в незадовільному стані. Мережа автомобільних доріг потребує капітального ремонту, а подекуди і повної заміни дорожнього покриття. Щороку проводиться ямковий ремонт доріг, але ці заходи не можуть в повній мірі вирішити проблему.

Такий стан автомобільних доріг гальмує соціально-економічний розвиток громади, негативно впливає на розвиток галузей, створює соціальну напругу.

Через село Пишківці Трибухівської громади проходить залізнична станція Тернопільської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці. Розташована на лінії Біла-Чортківська — Бучач між станціями Білобожниця та Бучач. На станції проводиться тільки вантажна робота.

          Енергопостачання та комунальні послуги

Систему енергопостачання в Трибухівській ОТГ представляє ВАТ "Тернопільобленерго" - компанія, що здійснює передачу та постачання електроенергії електромережами споживачам Тернопільської області в т.ч. і Трибухівської ОТГ.

Систему газопостачання в Трибухівській  ОТГ представляє ТЗОВ «Тернопільоблгаз» - компанія, що здійснює постачання природного газу через  ПАТ «» - компанія, що здійснює  постачання   природного газу та ПАТ по газопостачанню та газифікації «Тернопільгах», що здійснює розподіл  природного газу  споживачам Тернопільської області в т.ч. і  Трибухівської ОТГ.

Послуги Інтернету надають:

 • ПАТ «Укртелеком» (сполучення ADSL). Охоплення території – за наявності підключення до телефонної лінії становить – 80%.
 • ТзОВ «БіттерНет».  Охоплення території – 20%.

Засоби масової інформації.

Районна громадсько-політична газета Бучацького району «Нова Доба» є основним друкованим представником засобів масової інформації Бучацького району та Трибухівської ОТГ.

Інші засоби через які може здійснюватися донесення інформації в ОТГ:

Інтернет – спільноти:

 • Трибухівська об’єднана територіальна громада (сайт громади)
 • Трибухівська  громада  (соціальна мережа Facebook.com).

Екологія.

Природні ресурси.

Об’єднанна громада багата на родючі чорноземи, глину, ліси, наявні поклади торфу, водні ресурси.

Клімат.

Трибухівська об’єднана територіальна громада розміщується в помірному кліматичному поясі. Клімат тут помірно-континентальний. Оскільки громада розміщується в середніх широтах, то величина сумарної сонячної радіації 96-98 Ккал на см2, річна сума опадів складає 500-700 мм. В місцевості переважають західні і північно - західні вітри. Зима не дуже морозна, а літо спекотне. На клімат найбільше впливає географічна широта, а також абсолютна висота над рівнем моря, віддаленість від океану, рельєф, що оточує територію, характер підстилаючої поверхні.

Внутрішні води.

Внутрішні води представлені річкою Вільховець. У живленні річки найбільша роль дощових вод, меншу частку становлять снігові та підземні води. Наявна широка мережа  ставків.

Рослинний покрив.

Території громади притаманні ділянки з лучною рослинністю у низовинах, а височини зайняті лісами, де переважають змішані ліси площею 429,6051 га. Зустрічаються в них часто дуб і граб, а інколи, хвойні – смерека та ялина, які можуть утворювати невеликі масиви. Також зустрічаються ясен, явір, клен польовий. Є також липа, берест, осика, береза, черемха, черешня, горобина. У підліску представлені малина, ожина, ліщина, калина, шипшина. Значні площі зайняті під фермерські угіддя.

Освіта.

Одним з пріоритетів Трибухіської сільської ради ОТГ є забезпечення конституційних гарантій доступності та рівності прав громадян на отримання якісної освіти, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, оновлення та удосконалення змісту, форми і методів організації навчально - виховного процесу в загальноосвітніх  навчальних закладах, сприяння інноваційному розвитку освітнього середовища, збереження та вдосконалення мережі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреб територіальної громади, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та функціонування, сприяння збереженню здоров’я дітей, забезпечення всіх раціональним, якісним та безпечним харчуванням, впровадження нових технологій з розвитку освіти.

Доступність до якісної освіти починається саме з дошкільної, оскільки вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення якісно нового освітнього процесу. На сьогодні в об’єднаній Трибухівській  громаді функціонує 2 дошкільні навчальні заклади в селах Трибухівці та Пишківці, де виховуються і навчаються діти різного віку та створені сприятливі умови для спілкування молодших дітей зі старшими.

Реалізовуючи Закон України «Про дошкільну освіту», відділ освіти Трибухівської сільської ради об’єднанної територіальної громади спрямовує зусилля на більше охоплення дітей дошкільною освітою, особливо 5-річного віку. Йдеться про підготовку дітей до систематичного навчання в школі та надання їм рівних з іншими однолітками стартових умов.

Таблиця 2

Назва дошкільного навчального закладу

Місце розташування

Кількі-сть груп

Кількість дітей

Вихователь-ський склад

1

Трибухівський дошкільний навчальний заклад  «Віночок»

с. Трибухівці

5

125

9

2

Пишківський дошкільний навчальний заклад  «Лісова казка»

с. Пишківці

2

42

6

 

Загальна середня освіта в Трибухівській об’єднаній територіальній громаді представлена 2 загальноосвітніми закладами. В школах навчається 480 дітей. Загалом охоплення шкільною освітою в громаді складає 100%. Діти, що проживають у віддалених населених пунктах, забезпечені автобусним підвезенням.

Таблиця 3

Назва навчального закладу

Місце розташування

Кількість учнів станом на 2017-2018 рік

Прогноз учнів на 2018-2020 рр.

Педагогічний склад

1

Трибухівська   загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів  

с. Трибухівці

376

380-400

49

4

Пишківська  загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів

с. Пишківці

104

100-120

26

Крім дошкільних та загальноосвітніх закладів на території Трибухівської сільської ради  знаходиться Бу́чацький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету — вищий навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації.

Студенти коледжу можуть отримати такі спеціальності: ветеринарна медицина; виробництво та переробки продукції тваринництва — технолог; виробництво і переробка продукції рослинництва — агроном; землевпорядкування; організатор виробництва — менеджер; бухгалтер освітньо-кваліфікаційних рівнів.  За бажанням можуть отримати права водія-любителя. Одночасно вони мають змогу навчатися на денній формі навчання за однією спеціальністю, і на заочній — за іншою.

Ліцензований обсяг прийому студентів становить 425 осіб. Коледж здійснює підготовку спеціалістів за державним замовленням, призначає студентам, які успішно навчаються, стипендію згідно з Постановою Кабінету Міністрів України, також за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Нині в коледжі навчається 686 студентів на денній формі навчання і 230 — на заочній.

Студенти-старшокурсники проходять виробничі практики в найкращих господарствах та організаціях району, Тернопільської та інших областей. Охочі проходять практику за кордоном. Від 2006 р. студентів IV курсів за спеціальністю «Агрономія» запрошують на практику у Швейцарію; за спеціальностями «Ветеринарна медицина» і «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» — у Данію.

За рекомендацією педагогічної ради найкращі випускники коледжу продовжують навчання у вищих навчальних закладах ІІІ — IV рівнів акредитації у спецгрупах зі скороченим терміном навчання.

Незважаючи на докладенні зусилля в реформуванні освітньої галузі в Трибухівській ОТГ, все ще залишається багато проблем, які потребують нагального вирішення. Нагальною проблемою є забезпеченість вчителів і учнів новими підручниками та наповнюваність шкільних бібліотек книгами та підручниками, які б відповідами навчальним планам. Великою проблемою  є технічне оснащення комп’ютерних класів та доступність мешканців до мережі «internet» в цілому.

         Дуже гостро стоїть проблема стану приміщень навчальних закладів та їх енергоефективність. Серед навчальних закладів є такі, які потребують термінового ремонту. Енергоефективність є загальною проблемою навчальних закладів громади. Заміна вікон на енергозберігаючі, загальне утеплення фасаду будівель є одним із пріоритетних завдань в освітній галузі.

 

Культура.

Культурно-освітню роботу в Трибухівській об’єднаній територіальній громаді здійснюють 2 клубні установи та 2 бібліотеки. Робота закладів культури спрямована на збереження і розвиток української національної культури, активізації діяльності закладів культури, шляхів збереження існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів національно - культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної бази. Проводяться свята, фестивалі, конкурси, інші культурно-мистецькі заходи, пов'язані з відзначенням календарних та пам'ятних дат в Україні, а також  культурно - мистецькі свята, що є історичним надбанням не лише Трибухівської  громади, а й України в цілому.

Таблиця 4

Назва населеного пункту

Назва закладу або вид приміщення, наявність опалення

Кількість осіб на яку розраховано

Мультимедійне обладнання

Плата за використання для мешканців громади

1

с. Трибухівці

Будинок культури, опалення відсутнє

400

відсутнє

безкоштовно

2

с. Пишківці

Клуб, опалення природний газ

100

відсутнє

безкоштовно

Таблиця 5

Назва населеного пункту

Назва закладу або вид приміщення, наявність опалення

Книжковий фонд бібліотеки

Середньорічна кількість читачів

Плата за обслуговування читачів  мешканців громади

1

с. Трибухівці

Сільська бібліотека, опалення природний газ

9400

9880

безкоштовно

2

с. Пишківці

Сільська бібліотека, опалення природний газ

5782

5174

безкоштовно

 

Гострою проблемою є опалення закладів культури. Як видно із вищенаведеної таблиці в частині закладів культури відсутня система опалення, що практично робить неможливим їх використання у зимовий період.

Проблема наповнюваності бібліотечних установ новими зразками художньої, спеціалізованої та іншої літератури, яка б була цікава для молоді і могла відродити у неї культуру читання також потребує вирішення. Оснащення бібліотек комп’ютерною технікою та доступом до мережі  «internet»  дасть можливість створення  електронних бібліотек. Матеріальне оснащення закладів культури громади (музичні інструменти, сценічні костюми та ін.) також потребують заміни. Практично всі приміщення закладів культури громади потребують  ремонту  та утеплення.

До надбань, які перебувають під особливим захистом територіальної громади, належать такі об’єкти культурної спадщини:

 • пам'ятний хрест на честь скасування панщини 1848 року в с. Трибухівці (відновлено 1991);
 • воїнам-односельцям, полеглим у німецько-радянській війні в с. Трибухівці (1970, реконструйовано 1984);
 • могила воїна ЧА В. Грамоти в с. Трибухівці (1979).
 • каплиця-могила Борцям за волю України в с.Пишківці (1997 р.).
 • пам'ятний хрест на честь скасування кріпацтва в с.Пишківці (XIX ст.)
 • символічна могила воїнам, які оберігали населений пункт від монголо-татар в с.Пишківці.

Соціальне забезпечення.

Соціальне забезпечення - одна з головних функцій держави, яка здійснюється завжди і за будь-яких умов на користь непрацездатних і хворих людей, пенсіонерів, безробітних, малозабезпечених. За останні роки, незважаючи на зусилля влади щодо поліпшення соціально-економічної ситуації та підвищення матеріального рівня життя населення, збільшується кількість громадян, які потребують соціального захисту. Соціальний захист пенсіонерів та інвалідів з боку держави полягає у наданні грошової допомоги, засобів пересування, у встановленні опіки або стороннього догляду. Здійснюється допомога в оформленні необхідної документації для отримання соціальної допомоги сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

На сьогоднішній день соціальну інфраструктуру Трибухівської ОТГ представляють:

 • Управління соціального захисту населення Бучацької РДА;
 • Бучацький районний центр  зайнятості;
 • Бучацьке об’єднане управління пенсійного фонду України в Тернопільській області;
 • Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бучацького району;
 • Бучацький районний центр соціальних служб для дітей  та молоді.

 

 

Споживчий ринок.                       

Споживчий ринок в громаді характеризується достатнім рівнем товарного насичення, стабільним балансом попиту та пропозицій. Політика ціноутворення спрямована на забезпечення доступності широкого кола населення до товарів і послуг першої необхідності, недопущення необґрунтованого зростання цін.

В рамках реформи публічних закупівель у Трибухівській  сільській  раді запроваджена система електронних закупівель «Prozorro», яка на відміну від попередньої схеми державних торгів, є автономною та покликана зробити відкритими та прозорими закупівлі за бюджетні кошти, тим самим виключивши корупційну складову.

 

Економіка.

Промисловий комплекс Трибухівської ОТГ представлений різними галузями. Сфера внутрішньої торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення є важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє значну роль як у формуванні загального економічного потенціалу, так і у забезпеченні потреб населення в товарах і послугах на території об’єднаної громади. Політика у сфері внутрішньої торгівлі спрямована на забезпечення стабілізації споживчого ринку для задоволення соціальних потреб населення, підвищення ефективності правового захисту комерційних відносин між товаровиробниками, продавцями і споживачами на всіх етапах просування товарів. Потреба населення в основних продовольчих та господарських групах товару забезпечується в достатній мірі за прийнятними цінами.

         

Кількість  юридичних осіб за  організаційними  формами

по Трибухівській об’єднаній територіальний громаді

Критерій

На 01.10.2017 р.

Усього юридичних осіб¹

27

у тому числі:

 

фермерські господарства

5

товариства з обмеженою відповідальністю

4

органи влади, організації (установи, заклади);                                                         комунальні організації (установи, заклади)

9

громадські організації,  церковні парафії

9

                                                                                                                                         Таблиця 6

¹Дані наведено по юридичних особах, відомості про які значаться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

 

 

 

Охорона здоров’я.

Здоров’я є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожної людини, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку. Тому  завданням реалізації плану  є підвищення  ефективності та якості роботи в галузі охорони здоров’я, формування системи  надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг на засадах сімейної медицини. Забезпечення прав громадян на охорону здоров’я.

В рамках секторальної децентралізації формується нова система охорони здоров’я, яка передбачає: зміну системи управління; надання якісних та доступних медичних послуг; удосконалення системи кадрового забезпечення; інформатизацію галузі; забезпечення ефективної фармацевтичної політики; належний науковий супровід та випереджувальне інформаційно-комунікаційне забезпечення. Охорона здоров’я на території Трибухівської ОТГ представлена  ланкою закладів медицини –  системою Первинної медико-санітарної допомоги

Система первинної медичної допомоги складається з 2 фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП).

Таблиця 7

№ з.п.

Назва/територія

Кількість населення (обслуговування в ФАПі та виклики на дім)

Кількість медичних працівників

Забезпечення обладнанням

Стан приміщення (від 1 до 10)

1

ФАП с.Трибухівці

25419 чол.

6

70%

8

2

ФАП с. Пишківці

4047 чол.

3

40%

8

Основним пріоритетом системи охорони здоров’я в Трибухівській ОТГ є забезпеченість мешканців вчасною і професійною медичною допомогою. Існує проблема  незадовільної матеріально-технічної оснащеності, насамперед ФАПів та забезпеченість їх лікарськими засобами, що зменшує можливість надання повноцінної медичної допомоги.

Здоров’я є непересічною цінністю у житті кожної людини, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку громади.

Тому головна  мета плану:

 • підвищення  ефективності та якість роботи галузі охорони здоров’я, формування системи  надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг на засадах сімейної медицини, забезпечення прав громадян на охорону здоров’я;
 • прийняття в комунальну власність закладів охорони здоров’я;
 • підвищення обізнаності населення з питань здорового способу життя та профілактики захворювань;
 • поліпшення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівня смертності, захворюваності, стабілізації показників інвалідності;
 • оптимізація організації медико-санітарної допомоги населенню, забезпечення її високої якості та ефективності;
 • забезпечення населення ефективними, безпечними та якісними лікарськими засобами і виробами медичного призначення;
 • створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;
 • дооснащення відповідним обладнанням, апаратурою, медикаментами та виробами медичного призначення;
 • проведення поточних ремонтів лікувальних  закладів громади;
 • проведення інших заходів, які сприятимуть розвитку системи охорони здоров’я громади;
 • повноцінне кадрове забезпечення медичних закладів громади;
 • підвищення рівня знань та навичок медичних працівників.

Поширеність захворювань є основним фактором у характеристиці стану здоров’я населення і від чого, головним чином, залежить рівень як працездатності, так і смертності населення. Основною причиною смертності населення громади є серцево-судинні захворювання  та злоякісні онкологічні захворювання.

 

Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку у                     2017 році

Основною метою діяльності сільської ради у сфері бюджетно-фінансової політики є формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку громади та підвищення ефективності використання бюджетних коштів. Сутність фінансово-бюджетної політики виявляється у поєднанні конкретних цілей та відповідних засобів, за допомогою яких вирішуються поставлені завдання.

Цілі фінансово-бюджетної політики зумовлені потребами економічного розвитку і досягненням високого рівня індивідуального і суспільного добробуту. Фінансово-бюджетна політика має конкретне спрямування, а її реалізація завжди пов’язана із знаходженням компромісу між певними потребами і реальними можливостями.

Враховуючи наведене вище згідно Плану соціально-економічного розвитку  Трибухівською ОТГ на 2017рік, який затверджено рішенням сесії №31 від 09.02.2017 року прийнято цільові програми, саме:

 • сільська програма  «Ветеран»  на 2017-2019 роки (від 16.03.2017р.№64, з якої продиться доплата до пенсій ветеранам УПА (18,7 тис.грн), ветеран УПА закуплено продуктові набори  ( 2,5 – тис.грн).
 • сільська  програма по розвитку благоустрою та інфраструктури Трибухівської сільської ради на 2017-2020 роки (від 16.03.2017р.№66), згідно якої закуплено матеріали для проведення водопроводу в с.Пишківці (30 тис.грн).
 • сільська цільова соціальна Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2018 роки (від 16.03.2017р.№ 64), згідно якої проведено оздоровлення 70 дітей шкільного віку пільгових категорій в пришкільних таборах на що використано 25,5 тис.грн. та 9дітей оздоровлено в стаціонарних закладах(40 тис.грн.)
 • сільська комплексна  Програма соціальної підтримки мало захищених верств населення «Турбота» на 2017-2020 роки (від 16.03.2017р.№60), згідно якої за  9 місяців 2017року проведено виплату допомоги 22 учасникам АТО  на суму 42,0тис.грн., 4 воїнам-інтернаціоналістам – 4тис.грн., 13 чорнобильцям – 13тис.грн., соціальну допомогу при похованні безробітного не пенсійного віку виплатили двом  сім’ям на суму 1,6тис.грн., матеріальну допомогу на лікування та вирішення соціально-побутових проблем надано 13 жителям на суму 14,6тис.грн., одній сім’ї, яка пострадала  внаслідок стихійного лиха надано допомогу в сумі           2,0 тис.грн., 50 перестарілим жителям громади роздано продуктові набори до Великодніх свят иа до Дня похилого віку на суму 12,2тис.грн.
 • Програма підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та  членів сімей загиблих під час проведення  антитерористичної операції  на 2017-2019 роки (від 16.03.2017р.№60), згідно якої  виділено матеріальну допомогу матері загиблого воїна АТОг на виготовлення памятника ( 10 тис.грн.) та виплачується щомісячна допомога (0,2 тис.грн.)
 • Програма цивільного захисту населення і територій Трибухівської сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017-2018 роки (від 25.04.2017р.№89) згідно якої зміцнено матеріально-технічну базу  та технічний стан ДПРЧ-9  (50 тис.грн.)
 • комплексна Програми охорони публічної безпеки,  порядку та боротьби із злочинністю  на території Торибухівської сільської ради на 2017-2022 роки (від 05.09.2017р.№208) згідно якої зміцнено матеріально-технічну базу  та технічний стан Бучацьке ВП ГУНП в тернопільській області (10 тис.грн.)

На пільговий проїзд школярам з х.Поперички за 9 місяців поточного року використано 23,5тис. грн.

Також, за кошти місцевого бюджету та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури проводиться капітальний ремонт даху в ЗОШ освоєно 956,5тис.грн.(вартість двох проектів 2940,6тис.грн.)     

Придбано холодильники для шкіл (18,3тис.грн.), проектор для Пишківської ЗОШ(11,5тис.грн.), інвентар для харчоблоку (35,1тис.грн.), спортінвентар  на суму 9,3тис.грн., матеріали для косметичного ремонту класних кімнат 33,2тис.грн.

Проведено електричне опалення в Трибухівському ДНЗ (312,4тис.грн.) 

Закуплено пральні машинки для ДНЗ 2 шт на суму 18,0тис.грн.

Проведено поточний ремонт двох кімнат, встановлено вікна, двері  в Трибухівському ДНЗ (279,8тис.грн.). Для нової групи закуплено дитячі стільці, столики,матраци, ковдри, постільну білизну на суму 22,4тис.грн.

Проведено поточний ремонт однієї кімнати в Пишківському ДНЗ (83,1тис.грн.), встановлено електричні батареї(80,0тис.грн.)

Проведено опалення та поточний ремонт приміщення Пишківського ФАПу  на суму 143,8тис.грн., закуплено меблі та медичну техніку для Трибухівського ФАПу  - 30,1тис.грн. Придбано ноутбуки для Трибухівького ФАПу та Пишківського ФАПу (20,0грн.).

Проведено капітальний ремонт фасаду Трибухівського СБК (281,2тис.грн.), встановлено бруківку біля СБК (281,8тис.грн.) Для косметичного ремонту закладу витрачено 17,3тис.грн.

Для Трибухівського СБК придбано ноутбук (5,8тис.грн.)

Для Пишківського клубу придбано мікшерний пульт і мікрофон (10,7тис.грн.), встановлено бруківку  (67,8тис.грн.), двері (15,7тис.грн.).

На території Трибухівської ОТГ діє Громадська організація «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ ТРИБУХІВЦІ». Для підтримки місцевої футбольної команди з коштів місцевого бюджету виділено 80,0тис.грн., яка стала чемпіоном Бучацького району в 2017 році.

Крім того, на протязі 9-ти місяців 2017року  проведено поточний ремонт доріг  по вулицях Гоголя, Стуса, Балюка, Галицька, Шкільна, Івана Франка, Лесі Українки, Зарічна, Маланчука, Б.Хмельницького, хутір Поперечки на що використано 470,2тис. грн.

Проведено освітлення на вулицях С.Бандери, Котляревського, Богдана Хмельницького, Язловецька, Маланчука – 120,4тис.грн.

Проведено поточний ремонт адмінбудівлі в с.Трибухівці 230,0тис.грн., проводиться в с.Пишківці.

Для апарату сільської ради придбано   комп’ютерну техніку на суму 146,5тис.грн.

         Фінансово-бюджетна складова.

Одним із найефективніших інструментів державного регулювання соціально- економічного розвитку країни є бюджетна політика.

Метою бюджетної політики є конкретний результат. При цьому, якщо розподіл бюджету здійснюється лише на основі функціональної та економічної класифікацій витрат, або ж за економічною класифікацією, то такий розподіл має вигляд форм, заповнених даними щодо основних категорій видатків, але не містить жодної інформації про ціль їх здійснення та потенційний ефект.

Тож, як бачимо, така методологія не встановлює чіткого зв’язку між ресурсами, які були використані, та результатами, які отримала громада. У цьому випадку неможливо проаналізувати, чи ефективно використані кошти на надання певних послуг. Проаналізувавши зазначене, можна стверджувати, що зволікання із застосуванням програмно-цільового методу у бюджетному процесі на місцевому рівні має такі негативні риси:

1) не розвивається надання послуг на конкурентній основі у зв’язку із тим, що не проводиться аналіз ефективності співвідношення вартості послуг до суми коштів, використаних на їх надання;

2) головною метою фінансування в умовах діючих підходів до планування місцевих бюджетів є утримання мережі бюджетних установ, що склалася історично, без урахування ефективності їх функціонування;

3) в умовах жорсткої обмеженості бюджетних коштів проводиться пропорційне скорочення фінансування бюджетних установ, незалежно від того, наскільки ефективне чи неефективне надання ними послуг;

4) управлінці не мають достатньої інформації для оцінки рівня задоволення отримувачів послуг, доступності послуг, встановлення пріоритетів та відмови від неефективних послуг або зміни способу їх надання.

На сьогодні вже багато країн успішно використовують методи бюджетування, орієнтовані на соціально-значущий результат.

Усі ці методи мають спільну мету, що полягає в досягненні конкретного, як правило, довгострокового результату, який максимально відповідає потребам суспільства.

А оскільки такий результат повинен бути також достатньо об’єктивним, вимірюваним і передбачуваним, відмінною рисою таких методів бюджетування є система оцінки якості бюджетних послуг і результативності бюджетної політики в цілому. Застосування зазначених методів допоможе чітко встановити пріоритети в межах існуючих фіскальних обмежень, а також отримати зворотну інформацію від населення про рівень задоволення послугами наданими за рахунок бюджетних коштів.

В Україні програмно-цільовий метод є однією із складових системи управління державними фінансами, розвиток яких забезпечується відповідно до стратегії розвитку системи управління фінансами.

Метою розвитку цієї складової є забезпечення розвитку програмно-цільового методу в бюджетному процесі для адаптації показників бюджетних програм до пріоритетів соціально-економічного розвитку та забезпечення вимірності соціально значущих результатів реалізації державної політики, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Запровадження ПЦМ в бюджетному процесі на місцевому рівні дає змогу відстежувати ефективність і результативність використання бюджетних коштів шляхом проведення оперативного моніторингу та оцінки виконання бюджетних програм, а прийняття управлінських рішень за результатами такої оцінки забезпечить досягнення результату, встановленого стратегічними документами, підвищення рівня забезпеченості населення послугами належної якості і, відповідно, довіри до влади.

На виконання вимог прикінцевих положень Бюджетного Кодексу України щодо запровадження програмно-цільового методу з січня 2017 року, бюджет Трибухівської ОТГ на 2017 рік затверджувався з врахуванням норм програмно-цільового методу бюджетування.

Показники бюджету 2017 року.

Загальний обсяг очікуваних надходжень до місцевого бюджету об’єднанної територіальної громади Трибухівської сільської ради становить 23018,3 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 21186,4 тис.грн., в тому числі власні надходження в сумі 6618,9 тис.грн., базова дотація 2884,2 тис.грн., додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я  1074,4 тис.грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 859,8 тис.грн., освітня субвенція 6598,1 тис.грн., медична субвенція 4010,8 тис.грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету  1831,9 тис.грн., в тому числі власні надходження 112,3   тис.грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад                1719,6 тис.грн..

Загальний обсяг очікуваних видатків місцевого бюджету об’єднанної територіальної громади  Трибухівської сільської  ради становить 23178,9 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  19268,0 тис.грн., видатки спеціального фонду  бюджету 3910,9 тис.грн., відповідно.

Визначено оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 5,0 тис.грн.  

Міжбюджетні трансферти:

субвенції із загального фонду сільського бюджету:

- освітня субвенція – 3684,9 тис.грн. районному бюджету;

- медична субвенція – 3817,4 тис.грн. районному бюджету;

додаткова дотація із загального фонду сільського бюджету:

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я 546,1 тис.грн.,

в тому числі:

- заклади медицини – 18,1 тис.грн.;

 У зв’язку з делегуванням повноважень вирішено направити іншу субвенцію  загального фонду міського бюджету в районний бюджет в сумі  941,6 тис.грн. на:

- утримання загальноосвітніх закладів  - 586,9 тис.грн.;                                            

- утримання бухгалтерії відділу освіти – 30,0 тис.грн.;

- утримання психолого-педагогічного кабінету в освіті – 6,2 тис.грн.;

- утримання методичного кабінету відділу освіти – 19,9 тис.грн.;

- утримання територіального центру соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) Бучацького району – 238,6 тис.грн.;

- надання послуг центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді – 25,0 тис.грн.;

- на проведення необхідних заходів з організації рятування людей на водоймах 5,0 тис.грн.;

- на лікування хворих на цукровий  та нецукровий діабет – 10,0 тис.грн;

- на лікування хворих на  хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу – 10,0 тис.грн.

- пільги реабілітованим – 10,0 тис.грн.;

Затверджено на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку.

Резервний  фонд сільського бюджету затверджений у сумі 177,0 тис.грн.

Затверджено перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

Затверджено  у  складі  видатків  сільського  бюджету  кошти на фінансування та реалізацію місцевих    програм.

При формуванні бюджету забезпечено в першочерговому порядку потребу в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затверджено ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Установлено, що до доходів загального фонду сільського  бюджету на 2017 рік належать надходження визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України та обласного бюджету.

Установлено, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1, статтею 71 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з Державного бюджету України та обласного бюджету. Джерелами формування бюджету розвитку є кошти, які передаються з загального фонду бюджету.

Надано право сільській раді за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, промисловості,підприємництва та сфери послуг у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків сільського  бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії сільської ради ради.

Надано право відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету сільської  ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, промисловості, підприємництва та сфери послуг  при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та кредитування сільського бюджету з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.

Для забезпечення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування у 2015 році прийняті зміни до Податкового та Бюджетного Кодексів, які суттєво змінили фінансову базу органів місцевого самоврядування. В контексті фінансової децентралізації до доходів загального фонду бюджету об’єднанної громади, згідно із Законом та Планом у визначених розмірах спрямовані основні види податків.

1.1.4. SWOT-аналіз

 

SWOT-аналіз ОТГ проведено на основі матеріалів дослідження соціально- економічного стану населених пунктів, що входять до складу Трибухівської ОТГ. На основі SWOT-аналізу здійснюється ідентифікація проблем та вибір пріоритетних напрямків розвитку громади. Громада має значні перспективи економічного і соціального розвитку, пов'язані вигідним географічним розташуванням, хорошим транспортним сполученням та працелюбністю мешканців громади. Як і у більшості регіонів країни, в громаді виходять на поверхню загальні проблеми українського суспільства – безробіття, кризовий стан підприємств, недостатнє надходження коштів у місцеві бюджети, низький рівень фінансування закладів освіти, медицини, культури та спорту, низькі умови комфорту проживання населення. Врахування зовнішніх та внутрішніх факторів, що загрожують реалізації сильних сторін громади та ще більшому послабленню слабких сторін розвитку громади, допоможе об’єктивно зважити потенціал її соціально-економічного розвитку та оцінити реальність розробленого Плану. Складність та незначна ймовірність швидкого усунення загроз вимагає від громади, органів влади ще більшої практичної діяльності у вирішенні проблем громади.

SWOT-аналіз Трибухівської ОТГ був розроблений виконавчим комітетом Трибухівської сільської  ради ОТГ на основі аналізу статистичних даних, динаміки соціально-економічних показників, проведення круглих столів із залученням старости громади, громадських діячів та організацій, та на основі думки населення.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Таблиця 8

SWOT-аналіз

Сильні сторони

Можливості

 1. Нові можливості, нові ідеї
 2. Природні ресурси (чорнозем, торф, пісок, глина, чорнозем, ліси, водні ресурси, тощо)
 3. Вигідне географічне розташування
 4. Культурна ідентичність, автентичність, духовні традиції, історія
 5. Позитивна екологія
 6. Наявність агропромислового розвитку
 7. Людський ресурс, кадровий потенціал
 8. Наявна діюча інфраструктура
 9. Наявність коледжу для студентів
 10. Розвиток культурних та духовних цінностей, визначення щодо пріоритетів розвитку
 1. Розвиток відновлювальної та нетрадиційної енергетики
 2. Участь у інвестиційних проектах
 3. Участь у Європейських проектах – гранти
 4. Поглиблення рівня переробки сг продукції та створення кінцевого продукту
 5. Використання незадіяних об’єктів комунальної власності
 6. Можливість покращення умов життя населення/ індекс щастя
 7. Розвиток людського потенціалу
 8. Переробка ТПВ

 

Слабкі сторони

Загрози

 1. Недостатнє фінансування
 2. Поганий стан інфраструктури (незадовільний стан доріг місцевого значення, будівлі )
 3. Слабкий розвиток економіки ОТГ
 4. Відсутність робочих місць
 5. Слабкий кадровий потенціал за окремими галузями
 6. Негативні демографічні показники
 7. Відсутність промислових підприємств
 8. Недостатнє забезпечення медичними послугами (відсутність амбулаторії)
 9. ТПВ
 10. Низька громадська активність
 11. Мала кількість орендарів (окрім землі )
 12. Відсутність інвентаризації
 13. Відсутність оновленого генплану ОТГ
 14. Відтік кадрів
 15. Відсутність великих інвесторів та належного рівня інвестицій
 16. Проблеми з утилізацією сміття
 17. Низький рівень життя населення
 18. Відсутність розвитку туристичного потенціалу
 1. Масова трудова міграція
 2. Зміна податкового законодавства - неотримання очікуваних податків
 3. Розбіжності у політичних поглядах - недосягнення згоди при прийнятті важливих рішень
 4. Невстановлення (не затвердження) меж сіл – неотримання потенційних доходів
 5. Нестабільна соціально-економічна ситуація
 6. Погіршення екологічного стану при інтенсифікації ведення господарської діяльності
 7. Погіршення демографічних показників
 8. Відсутність ринків збуту с/г продукції
 9. Високий рівень соціальної напруги

 

                       

 

Порівняльні переваги, виклики і ризики Трибухівської громади.

Порівняльні переваги (визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей).

          - Політичне та економічне зближення України і ЄС та пов‘язане з цим пожвавлення інвестиційного середовища зможуть активізувати процес залучення зовнішніх інвестицій в економіку Трибухівської  громади, спираючись низку сильних сторін громади, таких як наявність кваліфікованих трудових ресурсів, наявність природних ресурсів.

          - Трибухівська громада володіє значним туристичним та рекреаційним потенціалом, має збережені національні, релігійні, культурні традиції та автентичні промисли. Практично вся територіягромади є екологічно чистою. Ці сильні сторони можуть бути використані для подальшого розвитку екотуризму.

          - Розвинута інфраструктура ОТГ, у поєднанні з кваліфікованими трудовими ресурсами зможе отримати додатковий поштовх для розвитку завдяки покращенню бізнес-клімату в громаді. Наявність сировинної бази відходів аграрного сектору може бути використана для створення потужностей з переробки відходів.

- Близьке розташування громади до кордонів ЄС у поєднанні з високим рівнем самоорганізації населення є порівняльною перевагою в умовах прогнозованої активізації транскордонного співробітництва.

- Частина мешканців громади працює за її межами, що в сучасних умовах є не тільки джерелом забезпечення потреб значної кількості сімей, але й інвестиційним ресурсом для малого бізнесу. Але поряд з цим, такий стан справ також спричиняє ряд соціальних проблем і труднощів.

          Виклики (визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей).

          - Пожвавлення інвестиційного середовища та залучення зовнішніх інвестицій в економіку Трибухівської  ОТГ сприятиме зменшенню впливу таких слабких сторін регіону, як низька диверсифікація промисловості, технологічна відсталість промисловості, в т.ч. висока енергоємність, а також зменшити відтік трудових ресурсів за межі громади та збільшити рівень зайнятості.

          - Процес децентралізації влади, проведення адмінреформи прогнозовано призведе до зростання бюджетної самостійності громади та зможе зменшити такі слабкі сторони, як недостатній розвиток дорожньої, інженерної інфраструктури, високий ступінь зносу житлово-комунального господарства,  незадовільний стан поводження з відходами.

          - Покращення бізнес-клімату в Україні прогнозовано призведе до розвитку малого та середнього бізнесу в Трибухівській громаді та пов‘язаного з цим створення нових робочих місць та зупинки відтоку працездатного населення за межі ОТГ.

          Ризики (визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз).

          - Низька диверсифікація промисловості та висока залежність від енергоресурсів створює ризик зупинки окремих підприємств в умовах послаблення експортно-імпортних відносин з країнами Митного Союзу та надмірну залежність України від імпортного газу та інших енергоносіїв.

          - Висока трудова міграція населення, відтік інтелектуальних ресурсів за межі громади може призвести до браку трудових ресурсів. Додатковим фактором, який прискорить цей процес, може стати впровадження безвізового режиму з ЄС.

          - Громада має слаборозвинуте, дрібнотоварне агровиробництво, окремі види агропродукції не відповідають стандартам ЄС. В умовах економічного зближення з ЄС існує ризик занепаду ряду сільськогосподарських виробництв через низьку конкурентоспроможність і відсутність підтримки з боку держави порівняно з європейськими виробниками. 

На даний час існує три можливі сценарію розвитку громади:

1) реалістичний – громада розвиватиметься в запланованих рамках, за умови стабільності зовнішніх факторів;

2) оптимістичний – громада розвиватиметься в прискорених темпах, за умови реалізації всіх заходів в рамках реформи децентралізації влади та політичної стабільності;

3) песимістичний – значне зниження темпів розвитку громади, з огляду на загострення економічної та політичної нестабільності в Україні.

Для економічного та соціального зростання Трибухівської ОТГ необхідно докласти всі зусилля на ефективне використання сильних сторін громади – розвиток сільського господарства, туристичної галузі і т.д., та зменшення впливу слабких сторін – ремонт доріг, створення сприятливого інвестиційного клімату, підвищення рівня свідомості населення.

Можливості та загрози відносяться до зовнішніх чинників, вплив на які на мікроекономічному рівні є майже неможливим. Але ці чинники мають значний вплив на розвиток громади, тому важливо вчасно відслідковувати їх змінити та вносити необхідні коригування в план розвитку громади для мінімізації їх наслідків.

 

2. Цілі та пріоритети розвитку Трибухівської ОТГ.

2.1. Основні цілі розвитку громади.

Для ефективного розвитку громади необхідно чітко визначити головні стратегічні цілі, яким необхідно слідувати для досягнення бажаного рівня розвитку. До основних стратегічних цілей розвитку Трибухівської ОТГ можна віднести:

1) Розвиток населених пунктів громади;

Сільські території, а саме об’єднані територіальні громади є прихованим потенціалом розвитку України. Це можна спостерігати на прикладі цілого ряду країн, що обрали шлях децентралізації. Для нашої країни це є рішучим кроком на шляху до розвинутого європейського суспільства. Збереження та розвиток сільських територій може стати необхідним поштовхом. За весь період незалежності колишні сільські ради залишалися один на один зі своїми проблемами, що з кожним роком лише поглиблювалися. Для забезпечення даної цілі розвитку громади необхідно створити умови для комплексного розвитку територій в інтересах громади та забезпечити населення якісними житлово-комунальними послугами.

2) Якість життя людини – найголовніше завдання;

Якість життя на селі за останні десятиліття значно знизилася в порівняння з якістю життя сільського населення. Сюди можна віднести і занепад медичної галузі, через відсутність кваліфікованих кадрів, що не бажають працювати в селі, відсутність умов для розвитку фізичної культури, недоступність цілого ряду соціальних послуг (кінотеатри, прокати техніки, заклади громадського харчування та заклади для сімейного дозвілля, мережі супермаркетів з нижчим рівнем цін, т.д., низький рівень доступності до мережі ІНТЕРНЕТУ).

Для забезпечення високого рівня життя населення мешканців громади потрібно виконати наступні пункти:

- підвищити екологічну безпеку та створити умови для збереження навколишнього середовища;

- сприяти популяризації здорового способу життя мешканців громади;

- забезпечити розвиток культурного та духовного середовища для гармонійного розвитку людини;

- заохочувати населення до підвищення соціальної активності та свідомості;

3) Стійке економічне зростання Трибухівської ОТГ.

Нестабільність економічної системи є актуальною проблемою для всієї України. Але для сільських територій дане питання стоїть особливо гостро через відсутність механізмів диверсифікації можливих ризиків. Сільські мешканці мають менший вибір з працевлаштування, менший рівень доходів, значно нижчий рівень доступності фінансово-кредитних ресурсів та ряд інших недоліків.

Для стійкого економічного зростання громади необхідно:

- створити умови для розвитку малого та середнього підприємництва у всіх сферах економіки;

- забезпечити енергетичну безпеку підприємств, установ та організацій, домогосподарств;

- створити умови для розвитку туристичної галузі, зокрема зеленого та екотуризму;

 - вжити заходи для підвищення рівня зайнятості населення;

Дані цілі узагальнюють всі першочергові потреби розвитку сільської громади та є орієнтирами розвитку не тільки на короткостроковий період, а й на довгострокову перспективу.

Досягнення намічених цілей дозволить створити умови для економічного та соціального розвитку громади в цілому та всіх її складових.

          

2.2. Пріоритетні напрямки розвитку громади на 2018-2020 роки.

Всі визначені стратегічні цілі є досить значними для розвитку Трибухівської ОТГ, але для більш чіткого бачення необхідно виокремити основні пріоритетні напрямки розвитку громади на 2018-2020 роки. До них можна віднести:

1. Створення комфортного середовища для життя населенню Трибухівської об’єднаної громади:

1.1. Створення ефективної системи самоврядування та соціальної активності населення.

1.2. Забезпечення населення якісними житлово- комунальними послугами.

1.3. Модернізація системи водопостачання з метою забезпечення населення громади якісною питною водою. 

1.4. Забезпечення ефективної роботи КП «Комунальне підприємство «Благоустрій» Трибухівської сільської ради для обслуговування потреб всіх населених пунктів громади.

1.5. Підвищення рівня зайнятості сільського населення.

2. Збільшення економічної привабливості громади інвесторів та розвитку бізнесу:

2.1. Ремонт стратегічно-важливих доріг громади.

2.2. Створення центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

2.3. Екологічна безпека та збереження навколишнього природного середовища.

2.4. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва.

3. Розвиток інфраструктури населених пунктів ОТГ:

3.1. Вдосконалення ефективної системи первинної медико-санітарної допомоги.

3.2. Розбудова та зміцнення матеріально-технічної бази шкіл для забезпечення високого рівня надання освітніх послуг.

3.3. Підвищення рівня соціального обслуговування незахищених та вразливих верств населення.

3.4. Створення сучасної системи закладів культури та дозвілля.

4. Економічне зростання Трибухівської ОТГ

4.1. Розвиток туристичного потенціалу.

4.2. Використання відновлювальних джереленергіїта енергозбереження.

 

3. Завдання та механізми реалізації плану соціально – економічного розвитку Трибухівської ОТГ

3.1. Завдання реалізації плану соціально-економічного розвитку Трибухівської ОТГ.

         Відповідно до визначених стратегічних цілей розвитку громади варто виокремити конкретні операційні цілі та завдання, що можуть бути виконані в короткостроковому періоді.

Таблиця 9

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

1. Створення комфортного середовища для життя населенню Трибухівської об’єднаної громади

1.1.Створення ефективної системи самоврядування та соціальної активності населення

1.1.1.Надання якісних соціальних і адміністративних послуг

1.1.2..Підтримка місцевих ініціатив та залучення громадськості до здійснення місцевого самоврядування

1.1.3.Розробка генеральних планів населених пунктів  Трибухівської громади

1.1.4. Інвентаризація земельного фонду

1.2.Забезпечення населення якісними житлово- комунальними послугами

 

1.2.1.Реалізація ідей населення  громади

1.2.2. Поліпшення житлових комунальних умов населення

1.2.3. Виготовлення проектної документації  на кладовища  в селах громади

1.2.4.Упорядкування сміттєзвалищ на території громади

1.2.5. Освітлення вулиць громади

1.2.6. Санітарне очищення  території спільного користування сіл Пишківці та Трибухівці

1.2.7. Збирання, сортування та утилізація з ТПВ

1.3.Модернізація системи водопостачання з метою забезпечення населення громади якісною питною водою. 

 

1.3.1. Детальне вивчення  та техніко-економічне обґрунтування можливості побудови артезіанських нових свердловин в об’єднаній територіальній громаді

1.3.2. Розробка, підтримка та впровадження проектів водопостачання та водовідведення

1.3.3. Придбання матеріалів для встановлення  та реконструкції  сільських водогонів по селах Пишківці та Трибухівці.

1.3.4. Будівництво водопроводів до свердловин, закупівля насосового обладнання  на свердловину

1.4.Забезпечення ефективної роботи КП «Комунальне підприємство «Благоустрій» Трибухівської сільської ради

1.4.1. Створення ефективної системи управління по благоусторою комунального майна громади

1.4.2. Придбання спецтехніки для ефективної роботи «Комунальне підприємство «Благоустрій»

1.4.3. Збирання, сортування  та утилізація з твердих побутових відходів (ТВП)

1.4.4. Впорядкування  сільського полігону ТВП

1.4.5. Очищення вулиць громади в зимовий період

1.4.6. Виготовлення проектної документації  на кладовища  в селах громади

1.4.7. Облаштування та удосконалення  ліній вуличного освітлення

1.4.8. Облаштування зон відпочинку на водоймищах територіальної громади

1.5.Підвищення рівня зайнятості сільського населення

1.5.1. Підтримка фермерства, нетрадиційних видів бізнесу, ремесел

1.5.2. Підтримка громадських ініціатив з розвитку підприємницьких якостей

2. Збільшення економічної привабливості громади інвесторів та розвитку бізнесу

2.1.Ремонт стратегічно-важливих доріг громади.

 

2.1.1. Поточний та капітальний ремонт доріг Трибухівської громади

2.1.2. Поточний ремонт вулично-шляхової мережі: щебеневе покриття вулиць громади

2.1.3. Поновлення канавів (кюветів) для стоку води біля проїздних частин територіальної громади.

2.1.4. Ремонт мосту в с.Пишківці по вулиці Шевченка через річку Вільховець

2.1.5. Ведення контролю за станом розмітки на проїздній частині та на пішохідних переходах

2.1.6. Придбання, встановлення, заміна дорожніх знаків на проміжних вулицях громади

2.1.7. Облаштування частини тротуару із бруківки особливо, біля проїздних частин дороги

2.1.8. Проведення благоустрою тротуарних пішохідних доріжок

2.2. Створення Центру надання адміністративних послуг

2.2.1. Реконструкція приміщення для розміщення  центру надання адміністративних послуг  населенню громади

2.2.2. Створення ефективної системи управління ЦНАП

2.3.Екологічна безпека та збереження навколишнього природного середовища

2.3.1. Придбання спецтехніки для збирання, сортування  та утилізації  ТПВ

2.3.2. Санітарне очищення території Трибухівської громади

2.3.3. Підвищення екологічної культури та рівня екологічної свідомості людей

2.4. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва

2.4.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва

2.4.2. Створення, розвиток та просування місцевих брендів

2.4.3. Досягнення економічної стабільності

3.Розвиток інфраструктури населених пунктів ОТГ:

 

3.1. Вдосконалення ефективної системи первинної медико-санітарної допомоги.

 

3.1.1. Відкриття амбулаторії для жителів громади

3.1.2.  Поточний ремонт приміщень  ФАПів  громади

3.1.3. Придбання медичного обладнання для медичних установ громади

3.1.4. Формування у населення  стійкого несприйняття шкідливих звичок

3.1.5. Розвиток мережі установ соціального захисту

3.2. Розбудова та зміцнення матеріально-технічної бази шкіл для забезпечення високого рівня надання освітніх послуг

 

3.2.1. Реконструкція, капітальний та поточний ремонт приміщень закладів освіти  Трибухівської громади (утеплення та оздоблення зовнішніх стін, заміна вікон, дверей, встановлення опалювальної системи тощо)

3.2.2. Придбання підручників для учнів загальноосвітніх шкіл

3.2.3. Оновлення кухонного обладнання в закладах освіти громади

3.2.4. Розвиток інфраструктури для зайняття спортом та фізкультурою  (будівництво спортивних майданчиків, реконструкція стадіонів)

3.3. Підвищення рівня соціального обслуговування незахищених та вразливих верств населення

3.3.1. Створення ефективної системи управління  по здійсненню соціального обслуговування незахищених та вразливих верств населення

3.3.2. Створення ефективної системи догляду соціальними працівниками, які опікується найбільш матеріально незахищеними категоріями громадян  – ветеранами війни та праці, інвалідами, самотніми людьми похилого віку, які перебувають у складних життєвих ситуаціях і не можуть самостійно їх подолати.

3.3.3. Здійснення матеріальної  та фінансової допомоги учасникам АТО

3.3.4. Надання соціальної матеріальної  допомоги на похорон при втраті годувальника

3.3.5. Комплексні виплати на пільговий проїзд школярам х.Поперечки

3.3.6. Надання фінансової підтримки сеансів гемодіалізу для жителів громади

3.3.7. Цільова матеріальна підтримка населення з особливими соціальними потребами

3.4.Створення сучасної системи закладів культури та дозвілля

 

3.4.1. Створення ефективної системи управління закладів культури та дозвілля громади.

3.4.2. Збереження і розвиток історико- культурної та духовної спадщини

3.4.3. Підтримка розвитку культурно- дозвільних заходів

4. Економічне зростання Трибухівської ОТГ

 

4.1. Розвиток туристичного потенціалу

4.1.1. Розвиток екотуризму та етнотуризму

4.1.2. Чистка річок та водойм, укріплення берегів

4.1.3. Облаштування парків та скверів для відпочинку людей

4.1.4.Відновлення та ремонт пам’яток архітектури

4.2. Використання відновлювальних джерел енергії та енергозбереження

4.2.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами

4.2.2. Розроблення та  проектів енергозбереження та використання відновлювальних джерел енергії

       

 

3.2. Шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки, соціальної сфери та досягнення поставлених цілей і завдань.

 Сучасні умови економічного і соціального розвитку громади потребують практичного застосування широкого спектру різнопланових інструментів державного управління. Одним із найдієвіших інструментів є програмно-цільовий підхід у плануванні та управлінні соціально-економічними процесами, інфраструктурними об’єктами. Адже стимулювання економічного розвитку досягається шляхом установлення тісного взаємозв’язку бюджетних витрат із пріоритетами, поставленими громадою. Особливими складовими програмно-цільового методу у бюджетному процесі є бюджетні програми, відповідальні виконавці, паспорти бюджетних програм та результативні показники. В умовах обмеженості ресурсів першочерговим завданням стає визначення пріоритетних цілей при розподілі бюджетних ресурсів, можливих джерел фінансування та безумовно контроль за їх цільовим та ефективним використанням. І досягнення цих завдань можливе в умовах програмно-цільового методу бюджетного планування. Оцінка та експертиза бюджетних програм є обов’язковим компонентом програмно-цільового методу, а результативні показники засвідчують ефективність та рівень досягнення запланованих заходів. Крім того, в сучасних умовах децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування реалізація інвестиційних проектів стала дієвим інструментом місцевого розвитку. І проектна діяльність, як спосіб розвитку творчих умінь та професійних знань, набирає все більше обертів.

Трибухівська  ОТГ включилася в процес опрацювання інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, державної субвенції, міжнародної технічної допомоги та інших джерел фінансування. Таким чином, основні зусилля громади за активної участі депутатського корпусу та громадськості зосереджуються на вирішенні соціально-економічних проблем, поліпшенні місцевої інфраструктури шляхом фінансування цільових галузевих програм; акумулювання коштів державного фонду регіонального розвитку, державної субвенції на соціально-економічний розвиток територій, залучення міжнародної технічної допомоги, спонсорської допомоги та інших незаборонених законодавством фінансових ресурсів.

 

3.3 Заходи з реалізації Плану соціально-економічного розвитку громади на 2018-2020 роки

Завдяки проведенню реформи децентралізації об’єднані громади вперше отримали реальну можливість використати наявні фінансові ресурси для вирішення нагальних проблем громади. До цього часу проекти розвитку мали ситуативний характер і виникали лише при появі конкретного заходу, конкурсу чи ініціативи. З огляду на таку ситуацію, в Трибухівській ОТГ накопичилась ціла низка ініціатив участі у проектах соціально-економічного розвитку, реалізація яких є не лише бажаною, а подекуди і життєво необхідною.

Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та виконання планових надходжень до бюджету громади.

Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів передбачається концентрація видатків на заплановані  бюджетні призначення та виконання пріоритетних проектів розвитку всієї інфраструктури.

З метою належного виконання Плану будуть прийняті необхідні цільові галузеві програми. Необхідно забезпечити фінансування з бюджету громади першочергових заходів цільових програм, які реалізовуватимуться відповідно до пріоритетів даного Плану.

 

4. Моніторинг та оцінка ефективності реалізації плану соціально – економічного розвитку Трибухівської ОТГ

Для об’єктивної оцінки результативності реалізації плану необхідно ввести ряд індикаторів, що могли б візуалізувати отримані результати. Дані індикатори не є цілком об’єктивними, та за умов обмеженості джерел отримання інформації залишаються найбільш доступними.

Відповідно до вищезазначених завдань реалізації плану індикаторами результативності будуть:

- активізація робіт з залучення коштів міжнародної технічної допомоги та благодійних фондів для реалізації соціально-економічних проектів;

- забезпечення населених пунктів громади проектами забудови територій, що дасть можливість поліпшити інвестиційну ситуацію та визначити перспективи  розвитку територій;

- проведення інвентаризації наявного матеріально-технічного і ресурсного потенціалу та розроблення пропозицій щодо можливостей ширшого його використання;

- формування активного бізнес-середовища та громадянської свідомості підприємців;

- забезпечення сталого функціонування та розвитку житлово-комунального господарства;

- активне впровадження енергозберігаючих технологій, засобів обліку і регулювання споживання тепла, газу та електроенергії;

- поліпшення торгівельно-побутового обслуговування сільського населення;

- збереження історико-архітектурної та культурної спадщини, розвиток туристично-рекреаційного потенціалу;

- оптимізація мережі освітніх закладів;

- зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі;

- сприяння розвитку інфраструктури, поліпшення стану доріг, підвищення рівня надання послуг з пасажирських перевезень;

          - поліпшення благоустрою населених пунктів;

- рівень безробіття;

- обсяг економії енергоресурсів;

- кількість відремонтованих, реконструйованих та новостворених об’єктів  інфраструктури;

- кількість діючих та новостворених фермерських господарств, підприємств народних промислів;

- кількість людей, що отримують соціальні послуги;

- кількість отримувачів адміністративних послуг;

- кількість проведених спортивних заходів;

- кількість проведених мистецьких заходів.

Також для проведення моніторингу застосовуються показники соціально-економічного розвитку на підставі даних територіальних підрозділів центральних органів влади. Відстеження динаміки відповідних індикаторів та показників соціально- економічного розвитку дозволять чітко відслідковувати ефективність реалізації плану. Моніторинг проводиться за підсумками року. Результати моніторингу оприлюднюються на офіційному сайті Трибухівської сільської ради ОТГ та в засобах масової інформації. Звіт про реалізацію плану заслуховується на сесії Трибухівської сільської  ради. Контроль за реалізацію плану покладається на Трибухівську сільську раду, виконавчий комітет та депутатів сільської ради.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь