A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Трибухівська громада
Тернопільська область, Бучацький район

Аналіз регуляторного впливу

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення  Трибухівської сільської ради

«Про встановлення ставок податків та зборів на 2019 рік на території Трибухівської сільської ради»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.  Важливість проблеми полягає в тому, що від рівня ставок місцевих податків і зборів, орендної плати за землю залежить розвиток  та показник наповнення бюджету об’єднаної територіальної громади, що дасть можливість забезпечити належний рівень життя населення громади.

Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, орендної плати за землю, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів. У зв’язку із зволіканням юридичних та фізичних осіб з оформленням земельних ділянок та ухиленням від орендної плати за землю зобов’яже таких осіб в місячний термін з моменту набуття права власності на майно, прийняття рішення сільської ради стосовно надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку та проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, укладати  попередній договір на умовах, що відповідають основному договору оренди землі. За використання земельної ділянки справлятиметься плата за встановленими даним рішенням ставками. Договір діятиме до укладення основного договору оренди.

Запропонований проект регуляторного акту містить оптимальне співвідношення ставок місцевих податків і зборів та пільг, яке збалансовує інтереси усіх суб’єктів дії регуляторного акту, крім того, враховує і економічне становище в країні, і нагальні потреби територіальної громади, і можливість надання обґрунтованих пільг платникам податків в межах встановлених чинним законодавством повноважень сільської ради, враховує пропозиції підприємств та підприємців, що ведуть свою діяльність та/або зареєстровані на території громади, щодо залишення місцевих податків і зборів на рівні 2018 року, оскільки внаслідок збільшення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму громадян, збільшуються і суми податків та зборів.

             Розробником регуляторного акту є постійні комісії сільської ради: комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, комісія з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, секретар сільської ради, виконавчий комітет Трибухівської сільської ради.  Повідомлення про прийняття рішення публікується  на сайті сільської ради (за посиланням: trybuhivska-gromada.org.ua).

 

             Основні групи (підгрупи), на які проблема має вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

 

 

ІІ. Ціль регулювання

Основною метою розробки проекту є забезпечення практичної реалізації статей 10, 265, 266, 267, 268, 2681, 269 , глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України  шляхом встановлення місцевих податків і зборів на території Трибухівської сільської ради об’єднаної територіальної громади. Проектом рішення передбачається затвердити місцеві податки і збори :

податки - податок на майно, який складається з: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плати за землю;  єдиного податку;

збори    -  збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір;

орендної плати за землю.

 Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

 • визначення вичерпного переліку податків та зборів, що мають справлятися на території Трибухівської сільської об’єднаної територіальної громади, встановлення ставок орендної плати за землю;
 • встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків;
 • встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків в межах визначених Податковим кодексом України;
 • вчасне наповнення доходної частини бюджету об’єднаної територіальної громади, за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів та балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави;
 • застосування доступних та прозорих механізмів для впорядкування сплати місцевих податків і зборів, застосувань ставок орендної плати за землю при укладенні договорів;
 • здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків при формуванні бюджету.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення сільської ради «Про встановлення ставок податків та зборів на 2019 рік на території Трибухівської сільської ради»

 

 

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що відповідно до статті 12 Податкового кодексу України на території Трибухівської сільської об’єднаної територіальної громади застосовуватиметься мінімальна ставка місцевих податків та зборів, що не дасть можливості наповненню бюджету в повному обсязі. Це негативно вплине на життєдіяльність територіальної громади, виконання програм Трибухівської ОТГ, на своєчасність виплати заробітної плати, розрахунки за енергоносії, забезпеченість шкіл і дошкільних навчальних закладів дитячим харчуванням і т.д..

 

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок податків та зборів на 2019 рік на території Трибухівської сільської ради»

 

 

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території громади та відповідне наповнення бюджету об’єднаної територіальної громади. Забезпечення фінансової основи самостійності органу місцевого самоврядування.

Альтернатива 3.

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок податків та зборів на 2019 рік на території Трибухівської сільської ради» з максимальними ставками

Прийняття такого рішення призведе до значного збільшення навантаженості суб’єктів господарської діяльності, збільшить недоїмку із сплати податків і зборів, заборгованість по єдиному податку та кількість фізичних осіб-підприємців, що припинять свою діяльність.

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

0

Відповідно до ст..12 Податкового кодексу України на території сільської об’єднаної територіальної громади застосовуватимуться мінімальні ставки місцевих податків та зборів, що не дасть можливості наповненню бюджету в повному обсязі. Це негативно вплине на життєдіяльність територіальної громади, а саме на своєчасність виплати заробітної плати, розрахунки за енергоносії, забезпеченість шкіл і дошкільних навчальних закладів дитячим харчуванням і т.д..

Альтернатива 2

1.Забезпечення відповідних надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати місцевих податків і зборів.

2.Створення фінансових можливостей сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Альтернатива 3

 1. Забезпечення додаткових надходжень до  бюджету об’єднаної територіальної громади  від сплати місцевих податків та зборів.
 2. Створення значних фінансових можливостей сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування. Підвищення соціальної напруги, що призведе до нерозуміння між сільською владою та фізичними особами-підприємцями, негативний вплив на довіру до влади.

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

Отримання можливості для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця громади

Час затрачений на вивчення нормативно-правової бази з даного питання

Альтернатива 3

Отримання додаткової можливості для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця громади.

0

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Зменшаться витрати на місцеві податки і збори

Затрачений час на вивчення нормативно-правової бази з даного питання

Альтернатива 2

Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків і зборів

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори

Альтернатива 3

0

Забезпечить додаткове навантаження на малий та середній бізнес. Негативно вплине на сплату місцевих податків і зборів, призведе до їх заборгованості по сплаті єдиного податку.

                    

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

1

137

 

138

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

100%

100%

 

100%

 

 

           ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

                 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Надходжень до  бюджету не вистачить для реалізації усіх запланованих програм, підвищить соціальну напругу за причини погіршення якості життя мешканців громади.

Альтернатива 2

4

Встановлення прийнятних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів, ставок орендної плати за землю, з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання.

Альтернатива 3

2

Створення соціальної напруги між суб’єктами господарювання і органами місцевого самоврядування, що може призвести  до знищення малого та середнього бізнесу.

                     

          

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Альтернатива 1 не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання, на відміну від альтернативи 2

У разі не прийняття регуляторного акту, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно невиконання бюджетних програм.

Проект рішення є нормативно-правовим актом, зовнішніми факторами впливу  на його дію є внесення змін до  чинного законодавства  України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин.

Альтернатива 2

Для досягнення встановлених цілей державного регулювання, перевага була надана даній альтернативі оскільки проектом рішення запропоновано встановлення на законних підставах розмірів ставок податку та зборів та надання додаткових пільг.

Прийняття проекту дозволить зменшити податкове навантаження окремим платникам податків, а також забезпечить стабільні надходження податків до бюджету громади.

Встановлення ставок орендної плати за землю

Для досягнення встановлених цілей державного регулювання, перевага була надана даній альтернативі, оскільки, проектом рішення запропоновано встановлення на законних підставах розмірів ставок податку та надання додаткових пільг.

Прийняття проекту дозволить зменшити податкове навантаження окремим платникам податків, а також забезпечить стабільні надходження до бюджету ОТГ

Альтернатива 3

Альтернатива 3 не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання, на відміну від альтернативи 1,так, як цілі можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, однак, деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними).

 Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини сільського бюджету, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого зменшення надходжень до сільського бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде

Проект рішення є нормативно-правовим актом, зовнішніми факторами впливу  на його дію є внесення змін до  чинного законодавства  України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів, тощо

                                                                                                               

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Основними механізмами, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми є:

 1. Прийняття рішення «Про встановлення ставок податків та зборів на 2019 рік на території Трибухівської сільської ради» із запропонованими розмірами ставок.
 2. Оприлюднення повідомлення про прийняття  рішення в терміни встановлені законодавством  на сайті сільської ради для максимального інформування територіальної громади в тому числі і суб’єктів господарювання.
 3. Сприяння веденню підприємницької діяльності суб’єктами господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів, з метою росту їх платоспроможності.
 4. Забезпечення надходжень встановлених податків і зборів та орендної плати за землю до бюджету об’єднаної територіальної громади.

Реалізація пропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів:

 • економіко-фінансові – пропоновані ставки місцевих податків і зборів, орендної плати за землю дозволять підвищити загальну суму зібраних коштів, економічне і раціональне використання цих коштів;
 • організаційні – розробка регуляторного акта відповідно до цілей державного регулювання, його оприлюднення; розгляд та прийняття відповідного рішення.

        

 VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Оскільки питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом ) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, тому здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт має строк дії один рік, що обумовлено чинністю існуючої правової бази вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

           Відповідно до підпункту 4 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта є:

 • розмір надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади;
 • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичні особи, на яких поширюється дія акта;
 • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

                         

   Прогнозовані показники результативності                          тис. грн..

Показники результативності

2017 рік (факт)

2018 рік (план)

2019 рік (прогноз)

Надходження місцевих податків і зборів до бюджету об’єднаної територіальної громади (тис. грн.):

8223,8

8306,1

8500,0

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичні особи, на яких поширюється дія акта

129

138

 

145

 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів

100%

100%

100%

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників  місцевих податків і зборів, що надходять до  бюджету об’єднаної територіальної громади.

Повторне відстеження буде здійснюватись у вересні 2019 року після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Відстеження результативності даного рішення покладається на фінансовий відділ Трибухівської сільської ради із застосуванням звітних, статистичних (дані ОДПІ) та соціологічних даних (у якості цільових груп залучені суб’єкти господарювання, члени комісій по встановленню місцевих податків та зборів).

            Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.

 

 

 

Сільський  голова                                                                                    О.І.Ковдрин

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь